• mail@3deling.com
  • +48 734 157 895
  • EN
  • DE
  • UA

Wykrywanie kolizji

Zobacz więcej

Detekcja/wykrywanie kolizji

WYKONUJEMY ANALIZY MOŻLIWYCH KOLIZJI NA PODSTAWIE CHMURY PUNKTÓW LUB GOTOWYCH OPRACOWAŃ CAD

Detekcja kolizji umożliwia efektywne planowanie i zarządzanie przestrzenią w projektach. To jedno z wielu zastosowań skaningu laserowego, który pozwala na precyzyjne tworzenie modeli 3D obiektów lub otoczenia. Dzięki wykorzystaniu lasera skaner tworzy tzw. chmurę punktów, która reprezentuje rzeczywistą przestrzeń. Punkty te, zgromadzone w dużej ilości, tworzą dokładne odwzorowanie skanowanego obszaru lub obiektu.

Możemy wykonać porównanie projektów CAD do chmury punktów. Jeden element to skaning obiektu i uzyskanie chmury punktów, drugi to projekt budowy lub zmiany, wykonany w tym samym układzie współrzędnych. Porównuje się te dwa zbiory danych i analizuje możliwe kolizje. Możemy również porównać dwie chmury punktów, gdy skaning został wykonany w jakimś odstępie czasu budowy lub eksploatacji instalacji. Wynik porównania wykaże wszystkie zmiany, jakie miały miejsce między czasem obydwu pomiarów.

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA OBEJMUJĄ:

Eliminację błędów konstrukcyjnych na etapie projektu

Wykrywanie potencjalnych kolizji przed wdrożeniem zmian

Projektowanie modernizacji i przebudowy

PRZYKŁADY ANALIZ KOLIZJI KONSTRUKCJI:

WIDEO:

PROJEKTY – WYKRYWANIE KOLIZJI

Na czym polega detekcja kolizji?

Wykrywanie kolizji polega na analizie przestrzennej chmury punktów lub gotowych opracowań CAD w celu zidentyfikowania miejsc, gdzie dwa obiekty mogą ze sobą kolidować. Przykładowo, przed zainstalowaniem nowego sprzętu w fabryce, należy upewnić się, że nie wejdzie on w konflikt z istniejącym wyposażeniem lub strukturą budynku. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, można symulować ruchy, które mają zostać wykonane przez maszyny czy inne obiekty, i ocenić, czy dojdzie do kolizji. Jeśli takie sytuacje są zidentyfikowane, mogą być podjęte odpowiednie działania, np. modyfikacja planów lub zmiana rozmieszczenia obiektów.

Jak przebiega sprawdzanie kolizji krok po kroku? Po wygenerowaniu chmury punktów w wyniku skanowania 3D dane te są przenoszone do specjalistycznych oprogramowań CAD. Tam najczęściej są konwertowane w bryłowy model 3D, który jest łatwiejszy do manipulowania i analizy w środowisku CAD.

Następnie do tego samego oprogramowania są importowane modele CAD innych obiektów, które mają być umieszczone w skanowanej przestrzeni. Po wykonaniu tego kroku możliwa jest symulacja ruchów i operacji, które mają zostać wykonane przez te obiekty. Oprogramowanie CAD jest w stanie analizować przestrzeń i wykryć, czy planowane operacje spowodują kolizje pomiędzy obiektami. Jeśli tak, zaznacza te obszary jako potencjalne kolizje. Dzięki temu specjaliści mogą analizować dane, aby znaleźć najodpowiedniejsze rozwiązania.

Ostatnim etapem jest weryfikacja po wprowadzeniu zmian, podczas której cały proces detekcji kolizji jest powtarzany, aby upewnić się, że wszystkie potencjalne problemy zostały rozwiązane.

Gdzie stosuje się wykrywanie kolizji?

Detekcja kolizji ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Najważniejsze z nich to:

  • inżynieria przemysłowa, gdzie wykorzystuje się ją w fabrykach i innych obiektach przemysłowych, podczas planowania instalacji nowych maszyn lub przeprojektowywania przestrzeni produkcyjnej,
  • budownictwo i architektura przy projektowaniu nowych budynków lub modernizacji istniejących, by mieć pewność, że wszystkie elementy konstrukcyjne, instalacje i urządzenia zmieszczą się we wnętrzu budynku bez kolidowania ze sobą,
  • planowanie miejskie, w którym urbaniści dzięki niej mogą lepiej zaplanować rozmieszczenie budynków, infrastruktury oraz ocenić wpływ nowych budowli na otoczenie.

Sprawdzanie potencjalnych kolizji to jedna z usług, jakie wykonujemy. Każde zamówienie wyceniamy indywidualnie, z uwzględnieniem jego specyfiki. Po szczegóły zapraszamy do kontaktu.

Biuro w Krakowie

3Deling Sp z o.o.
ul. Wincentego Pola 7/46
31-532 Kraków, Poland
+48 734 157 895
mail@3deling.com

Biuro w Londynie

3Deling Laser Scanning
Services LTD
6 Artichoke Mews | London
SE5 8TS | UNITED KINGDOM
+44 7739 036 829
mail@3deling.com

Biuro w Norwegii

3Deling Norway As
Røynebergsletta 32
4033 Stavanger, Norway
+47 464 437 12
mail@3deling.com

Biuro we Lwowie

3Deling Systems LTD
Sakharova 42, Lviv
Office 511-512, 79012, Ukraine
+38 (097) 317 30 86
mail@3deling.com

Wyceny projektów:

Łukasz Dragun
PL: +48 734 157 895
Robert Bell
UK: +44 7739 036 829
Rune Gjøse
NO: +47 464 437 12
Marta Kobryn
UKR: +38 (099)125 06 43

Portal Klienta:

Social Media:

stopka