• mail@3deling.com
  • +48 734 157 895
  • EN
  • DE
  • UA
//

PROJEKT IT REALIZOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

zięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, które otrzymaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój, 1-go sierpnia 2018 r. uruchomiliśmy realizację projektu pt. “Opracowanie oprogramowania optymalizującego proces tworzenia dokumentacji projektowej opartej na danych uzyskanych w efekcie naziemnego skanowania laserowego ze szczególnym naciskiem na uproszczenie dostępu i możliwości interpretacyjnych chmur punktów”.

Nasz projekt ma na celu optymalizację procesu tworzenia dokumentacji 3D obiektów przemysłowych i architektonicznych w oparciu o dane uzyskiwane ze skanerów laserowych oraz upowszechnienie ich wykorzystania do celów projektowych. Chcemy stworzyć pakiet innowacyjnego oprogramowania, który z jednej strony wspomoże i usprawni proces obróbki danych 3D ze skaningu laserowego (chmur punktów), a z drugiej pozwoli na lepszą i łatwiejszą interpretację chmury punktów przez odbiorców końcowych naszych usług.

STWORZYLIŚMY JUŻ WŁASNY FORMAT CHMURY PUNKTÓW I POTWIERDZILIŚMY JEGO FUNKCJONALNOŚĆ W ŚRODOWISKU CAD. KOLEJNE ZADANIA, KTÓRE SOBIE WYZNACZYLIŚMY OBEJMUJĄ STWORZENIE NASTĘPUJĄCYCH NARZĘDZI:

aplikację 3DL Viewer – niezależny program do przeglądania chmur punktów w widokach 3D,

aplikację 3DL Survey – automatyczny algorytm rejestrujący i kolorujący skany,

aplikację 3DL Manage – narzędzie umożliwiające lepszą interpretację i projektowanie w oparciu o chmurę punktów.

Oprogramowanie wspomagające obróbkę chmury punktów (3DL: Viewer, Survey, CAD) będzie wykorzystywane przez naszych wewnętrznych inżynierów CAD i ma za zadanie przyspieszyć proces przetwarzania danych, poprzez jego częściową automatyzację oraz podnieść jakość naszych usług. Mamy nadzieję, że osiągnięty zysk czasowy i jakościowy będzie na tyle duży, żeby zachęcić naszych kolegów z branży do zainteresowania się naszymi usługami w zakresie częściowego opracowania danych skaningowych.

Aplikacja 3DL Manage może zainteresować przede wszystkim biura projektowe obsługujące zakłady przemysłowe oraz operatorów tych zakładów. Rozwiązanie to umożliwi przeprowadzenie pewnych działań projektowych (np. zaplanowanie wymiany części instalacji) w oparciu o chmurę punktów, co będzie znacznie tańszym i łatwiejszym rozwiązaniem, niż stosowane dotychczas. Planujemy ciągły rozwój 3DL Manage z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych użytkowników, co pozwoli nam wzmocnić nasze relacje biznesowe z obecnymi i przyszłymi klientami.

DO TEJ PORY UDAŁO NAM SIĘ STWORZYĆ:

nasz własny format chmury punktów .3dl,

aplikację 3DL CAD – program wspomagający proces modelowania 3D,

aplikację 3DL Viewer – niezależny program do przeglądania chmur punktów w widokach 3D,

Aplikację 3DL Survey (Processor) niezależny program do rejestracji skanów,

Serwis 3DL Manage (WebPano) platformę online do publikacji danych ze skanera.

PROJEKT JEST REALIZOWANY W OKRESIE 01.08.2018 – 29.10.2022. CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU ZAMYKA SIĘ W KWOCIE: 4 281 410,47 PLN, Z CZEGO 3 266 531,43 PLN STANOWI DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

//

PROJEKT IT REALIZOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
– KOLEJNY KROK

We wrześniu 2021 roku otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na kontynuację rozwoju naszego autorskiego oprogramowania, rozwijanego od sierpnia 2018 roku. Celem projektu jest opracowanie nowych narzędzi wspomagających inteligentną digitalizację obiektów przemysłowych, a więc dalszą optymalizację procesu tworzenia dokumentacji 3D obiektów

przemysłowych i architektonicznych w oparciu o dane uzyskiwane ze skanerów laserowych oraz upowszechnienie ich wykorzystania do celów projektowych. Nowe narzędzia umożliwią przypisywanie informacji do obiektów CAD w procesie projektowania oraz obsługę warstwy informacyjnej inteligentnych modeli obiektów przemysłowych, stanowiąc ulepszenie autorskich aplikacji Wnioskodawcy 3DL CAD i 3DL Viewer.

KOLEJNE ZADANIA, KTÓRE SOBIE WYZNACZYLIŚMY OBEJMUJĄ STWORZENIE NASTĘPUJĄCYCH NARZĘDZI:

3DL CAD PDMS creator – pozwoli na optymalizację czynności dodawania warstwy informacyjnej do przestrzennej reprezentacji obiektu, już na etapie modelowania 3D w środowisku CAD,

3DL Viewer RVM importer – umożliwi import danych z najbardziej popularnej platformy projektowania AVEVA E3D i zapewni możliwość wymiany danych z wieloma aplikacjami zewnętrznymi.

Opracowanie i wdrożenie w naszym procesie produkcyjnym aplikacji 3DL CAD PDMS creator pozwoli nie tylko znacznie skrócić czas potrzebny obecnie do wymodelowania obiektu przemysłowego, ale przede wszystkim zminimalizuje ryzyko błędów, których wystąpienie jest dużo bardziej prawdopodobne, jeśli każdy obiekt jest edytowany dwukrotnie, jak to było realizowane do tej pory.

Aplikacja 3DL Viewer RVM importer umożliwi naszym klientom swobodne przeglądanie chmur punktów i modeli PDMS z warstwą informacyjną w naszej autorskiej aplikacji 3DL Viewer, a zaimportowane w ten sposób dane nie stracą swojej funkcjonalności i właściwości matematycznych, dzięki czemu możliwa będzie ich stała aktualizacja. Już teraz nasza oferta obejmuje utrzymanie modeli cyfrowych obiektów przemysłowych, a dzięki wdrożeniu nowych narzędzi, będziemy mogli zaproponować naszym klientom jeszcze lepszą i dokładniejszą usługę.

PROJEKT JEST REALIZOWANY W OKRESIE 01.09.2021 – 31.12.2023. CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU ZAMYKA SIĘ W KWOCIE: 5 674 678,74 PLN, Z CZEGO 3 545 453,85 PLN STANOWI DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

Biuro w Krakowie

3Deling Sp z o.o.
ul. Wincentego Pola 7/46
31-532 Kraków, Poland
+48 734 157 895
mail@3deling.com

Biuro w Londynie

3Deling Laser Scanning
Services LTD
6 Artichoke Mews | London
SE5 8TS | UNITED KINGDOM
+44 7739 036 829
mail@3deling.com

Biuro w Norwegii

3Deling Norway As
Røynebergsletta 32
4033 Stavanger, Norway
+47 464 437 12
mail@3deling.com

Biuro we Lwowie

3Deling Systems LTD
Sakharova 42, Lviv
Office 511-512, 79012, Ukraine
+38 (097) 317 30 86
mail@3deling.com

Wyceny projektów:

Łukasz Dragun
PL: +48 734 157 895
Robert Bell
UK: +44 7739 036 829
Rune Gjøse
NO: +47 464 437 12
Marta Kobryn
UKR: +38 (099)125 06 43

Portal Klienta:

Social Media:

stopka