• mail@3deling.com
  • +48 734 157 895
  • EN
  • DE
  • UA

Modele BIM 3D - Revit, ArchiCAD, AECOsim

MOŻEMY TWORZYĆ MODELE BIM NA PODSTAWIE CHMURY PUNKTÓW W ŚRODOWISKACH REVIT, AECOSIM ORAZ ARCHICAD

Model BIM pozwala na tworzenie bazy danych o obiekcie, dodając informacje, których nie zapewniają,  modele CAD, prezentujące przestrzeń budynku. Modelowanie BIM, czyli modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling) dodaje do niego nowe dane. Każdy element jest zdefiniowany (ściany, okna, podłogi itd.), a model jest obrazem tych elementów. Plany 2D, przekroje i rysunki elewacji mogą być łatwo generowane automatycznie na podstawie zdefiniowanej pozycji lub kierunku. Jest to więc technologia, która wykracza poza geometryczną prezentację budynków i infrastruktury. Dzięki niej można wychwycić zależności i specyficzne właściwości rzeczywistych elementów tych obiektów.

Technologia BIM w ofercie firmy 3Deling

Wykonujemy profesjonalne naziemne skanowanie 3D, w wyniku którego powstaje chmura punktów z ogromną ilością, szczegółowych danych. Na ich podstawie tworzymy wiele opracowań, w tym modele instalacji, MESH 3D czy BIM.

Metoda BIM daje nieskończone możliwości analizy danych i ich prezentacji w swoim cyfrowym odpowiedniku. Gwarantuje też ciągły dostęp do aktualnych informacji o wszystkich elementach budynku, takich jak kubatura, powierzchnia czy zużycie materiałów.

Modele BIM zawierają również inne elementy konstrukcyjne, nazywane MEP (np. przewody elektryczne, hydraulika itp.). Wymiana danych między różnymi formatami BIM bywa problematyczna. Dlatego tworzymy natywne modele BIM w najczęściej używanych formatach Revit (Autodesk) i AECOSim (Bentley Systems).

Do udostępniania i przeglądania naszych opracowań oferujemy dedykowaną im autorską platformę online – WebPano. Każdy projekt wyceniamy indywidualnie, na podstawie oczekiwanego przez klientów poziomu szczegółowości. Jeśli chcą Państwo zyskać więcej informacji, by zamówić usługę, zapraszamy do kontaktu.

Poniżej przedstawiamy schemat działania w celu ułatwienia korzystania z naszych opracowań w programie Revit.

 

Kroki, które podejmujemy w celu zapewnienia łatwości użytkowania naszych modeli Revit:

Wszystkie rodziny tworzone na podstawie chmury punktów mają w nazwie prefiks “SURVEY”. Jest to informacja dla klienta, że dany element został stworzony tylko na podstawie danych ze skaningu laserowego.

Modele tworzymy z chmur punktów podłączonych poprzez współrzędne (układ państwowy) używając Punktu Bazowego Projektu, by sprowadzić model do lokalnych współrzędnych ułatwiających pracę.

Modele tworzymy w trybie współpracy. Możemy dostarczyć zarówno odłączony (lokalny) plik modelu, jak i model centralny dowolnie podzielony na “Zadania” (ang. worksets). Ponadto możemy kontynuować pracę na modelu centralnym innego zespołu i odesłać go do późniejszej synchronizacji.

Wszystkie elementy, co do których stosujemy jakiekolwiek założenie oznaczamy jako “przypuszczalne (assumed)”. Opisujemy je za pomocą parametrów, adnotacji tekstowych na specjalnych widokach lub w inny uzgodniony z klientem sposób.

W celu łatwiejszego rozpoznania elementów, które wymagają uwagi klienta zapewniamy wygenerowanie zbioru odpowiednich widoków, które filtrują wyświetlanie danej informacji.

Korzystamy z autorskiego zbioru parametrów, by uzupełnić modele o dodatkowe informacje, których nie da się przekazać geometrią.

Korzystamy z autorskiego zbioru parametrów, by uzupełnić modele o dodatkowe informacje, których nie da się przekazać geometrią.

Jesteśmy w stanie w pełni się dostosować do zaleceń i uwag klienta w kwestii standardu wykonania modelu oraz dodatkowych, niestandardowych wymagań.

Dlaczego model BIM jest taki ważny?

Modele BIM stanowią istotny element cyfrowej transformacji w branżach budowlanej, architektonicznej oraz inżynieryjnej. Dzięki nim nad każdym projektem od początku mogą pracować specjaliści z odrębnych dziedzin, uwzględniając wszystkie zmiany zachodzące podczas projektowania. Pozwala to na uniknięcie ewentualnych błędów i znaczne ograniczenie kosztów inwestycji.

Tworzenie modeli BIM to technologia wspierająca powstawanie informacji oraz zarządzania nią na każdym etapie cyklu rozwojowego projektów.  W wyniku jej zastosowania powstaje kompletna dokumentacja wielobranżowa, skupiona w jednym zestawie danych. Dostęp do informacji jest zapewniony poprzez różne reprezentacje, w tym 3D, 2D oraz tabele. Wykorzystanie technologii BIM pozwala na osiągnięcie lepszych i bardziej czytelnych wyników w porównaniu z tradycyjnymi metodami projektowania komputerowego.

Ta metoda jest dużym ułatwieniem dla wszystkich osób tworzących projekt budynku i nieocenionym źródłem informacji dla inwestora czy wykonawcy. Model BIM pozwala na analizę wielu danych, np. nasłonecznienia budynku w różnych porach roku oraz dnia, co pomaga wybrać jego optymalne usytuowanie. Jego atutem jest szybkość i łatwość wykonania wielu podobnych symulacji, czego efektem jest wyeliminowanie błędów i skrócenie czasu wykonywania projektów. Każdy z realizatorów może w dowolnym momencie sprawdzić szczegóły techniczne inwestycji na wspólnym cyfrowym modelu. Oparta na nim, technologia BIM umożliwia dostęp w chmurze do zintegrowanych i uporządkowanych wielobranżowych danych. Dzięki temu możliwe jest stworzenie szczegółowych prezentacji obiektu na każdym etapie jego rozwoju.

Programy do korzystania z technologii BIM

BIM sam w sobie nie stanowi rozwiązania technicznego, a jedynie metodologię opisującą korzystanie z tych cyfrowych modeli. W celu wdrożenia tej technologii powstało kilka programów, z których najważniejszym jest Autodesk Revit. Jest to platforma programowa, która umożliwia uproszczenie procesu modelowania BIM poprzez wykorzystanie techniki parametrycznego modelowania budynków. Wprowadzanie zmian do projektu i dokumentacji jest automatycznie koordynowane. Oprogramowanie Revit umożliwia tworzenie uporządkowanego modelu, który zawiera przechowywane w nim informacje. Dzięki niemu możliwa jest np. wizualizacja, co ułatwia zrozumienie całej idei projektu, w tym współdziałania systemów i urządzeń w obiekcie.

Innymi oprogramowaniami, przy pomocy których można korzystać z technologii BIM, są m.in.:

  • Bentley® AECOsim Building Designer,
  • ArchiCAD,
  • Vectorworks Architect,
  • EliteCAD.

PODOBNIE JAK W PRZYPADKU STANDARDOWYCH MODELI, WYMAGANA JEST DECYZJA O POZIOMIE SZCZEGÓŁOWOŚCI KAŻDEGO MODELU JUŻ NA ETAPIE PRAC POCZĄTKOWYCH

PROJEKTY – MODELE BIM

bim

Biuro w Krakowie

3Deling Sp z o.o.
ul. Wincentego Pola 7/46
31-532 Kraków, Poland
+48 734 157 895
mail@3deling.com

Biuro w Londynie

3Deling Laser Scanning
Services LTD
6 Artichoke Mews | London
SE5 8TS | UNITED KINGDOM
+44 7739 036 829
mail@3deling.com

Biuro w Norwegii

3Deling Norway As
Røynebergsletta 32
4033 Stavanger, Norway
+47 464 437 12
mail@3deling.com

Biuro we Lwowie

3Deling Systems LTD
Sakharova 42, Lviv
Office 511-512, 79012, Ukraine
+38 (097) 317 30 86
mail@3deling.com

Wyceny projektów:

Łukasz Dragun
PL: +48 734 157 895
Robert Bell
UK: +44 7739 036 829
Rune Gjøse
NO: +47 464 437 12
Marta Kobryn
UKR: +38 (099)125 06 43

Portal Klienta:

Social Media:

stopka