• mail@3deling.com
 • +48 793 398 768
 • EN
 • DE
 • UA
16 października, 2023 widoczni

Detekcja kolizji – czym jest i kiedy się ją stosuje?

Wykrywanie kolizji pozwala prawidłowo zarządzać i planować zmiany w przestrzeni projektowej. Jest to jedna z korzyści, jakie niesie ze sobą skanowanie 3D. W wyniku działań skanera powstaje tzw. chmura punktów, będąca odbiciem fizycznej przestrzeni. Duża ilość punktów zapewnia bardzo dokładne odwzorowanie skanowanego obiektu lub obszaru. Daje to gwarancję, że powstały w ten sposób model 3D jest niemal identyczny z pierwowzorem. Detekcję kolizji można wykonywać poprzez porównanie projektów CAD i chmury lub dwóch chmur punktów, jeśli skaning został wykonany kilkukrotnie w jakimś odstępie czasowym. Te sposoby pozwalają na sprawdzenie wszystkich zmian, jakie miały miejsce pomiędzy pomiarami albo różnic między planem a wykonaną wersją.

Wykrywanie kolizji – dlaczego jest ważne?

Detekcja kolizji jest jednym z wielu atutów projektowania BIM, czyli kompletnego procesu tworzenia informacji o powstającym obiekcie oraz zarządzania nimi. Odnosi się do ogólnej jakości modelu i powiązanych z nim dokumentów projektowych. Brak kolizji czy ich istotna redukcja świadczą o jakości tych dokumentów. Skuteczne wykrywanie kolizji sprawia, że korzystanie z tej metody w trakcie budowy jest najbardziej efektywne, minimalizując konieczność modyfikacji projektu, np. tworzenie dodatkowych otworów w konstrukcji czy zamówienia nowych części instalacji.

Detekcja pozwala na:

 • eliminację błędów konstrukcyjnych na etapie projektowania,
 • wykrywanie potencjalnych kolizji, zanim zostaną wprowadzone zmiany,
 • wykonanie projektu modernizacji lub przebudowy.

Pozyskanie informacji o kolizjach już na etapie projektowym umożliwia stosowne zmiany, co daje wymierne korzyści w postaci oszczędności czasowych i finansowych podczas realizacji projektu.

Jak przebiega detekcja kolizji?

Modelowanie chmury punktów umożliwia między innymi proces wykrywania kolizji. Polega on na analizie przestrzennej chmury, aby wykryć miejsca, gdzie dwa obiekty mogą ze sobą kolidować. Do przeprowadzenia detekcji można też wykorzystać gotowe opracowanie CAD.

Wygenerowana w wyniku skanowania laserowego chmura punktów jest przenoszona do specjalistycznych oprogramowań CAD. Tam dane z niej są przetwarzane w model bryłowy 3D, który jest prostszy do analizy w tym środowisku. Do tego samego oprogramowania są importowane modele CAD innych obiektów, jeśli mają być rozmieszczone w skanowanej przestrzeni. Wtedy możliwa jest symulacja ruchów oraz wszystkich operacji, które mają one wykonywać. Przy wykorzystaniu oprogramowania CAD dokonywana jest analiza całej przestrzeni, a przy tym wykrywane są kolizje pomiędzy obiektami, które wynikają z planowanych przez nie ruchów. Obszary, w których występują, są zaznaczane, a specjaliści poprzez ich analizę wybierają optymalne sposoby rozwiązań. Na koniec potrzebna jest jeszcze weryfikacja po wprowadzeniu zmian. W tym celu detekcja kolizji jest powtarzana, co pozwala upewnić się, że wszystkie problemy zostały wyeliminowane.

Rodzaje kolizji

Kolizje można podzielić ogólnie na dwa rodzaje w zależności od źródła ich pochodzenia:

 • wewnątrz modelu, mogące wynikać z nieścisłości albo błędów projektowych podczas jego opracowywania. Ich przyczyny to zwykle wprowadzenie nieprawidłowych danych lub ich brak,
 • pomiędzy różnymi modelami, które wynikają z niedostatecznej koordynacji pomiędzy ich twórcami, np. z branży konstrukcyjnej i instalacyjnej. Najczęściej spotykane w tym przypadku błędy to brak koniecznych otworów na elementy instalacji w przegrodach konstrukcyjnych.

Prawidłowo przeprowadzone wykrywanie kolizji oprócz samej identyfikacji zawiera wytyczne ich usunięcia. Takie kompleksowe podejście do rozwiązania problemu oferuje firma 3Deling.

Kiedy należy badać kolizje i deformacje?

Podczas analizy kolizji porównujemy obecny stan z tym, co jest planowane. Możemy określić, gdzie nowo zaprojektowane elementy będą kolidować z obecnymi lub znajdować się zbyt blisko siebie. Taka wiedza jest niezbędna w miejscach, gdzie planowana przebudowa lub rozbudowa musi harmonijnie współgrać z obecną strukturą, a potencjalne błędy mogą być drogie, np.:

 • w budownictwie i architekturze, w tym w budynkach zabytkowych, by mieć pewność, że wszystkie planowane instalacje, urządzenia czy inne elementy konstrukcyjne mogą zostać umieszczone wewnątrz bez wzajemnego kolidowania,
 • w instalacjach przemysłowych, np. w fabrykach, gdzie przestrzeń produkcyjna musi być doskonale rozplanowana,
 • w przestrzeni miejskiej, którą urbaniści dzięki wykrywaniu kolizji mogą lepiej zaplanować.

Badanie deformacji z kolei jest metodą ustalania przemieszczeń obiektu w odniesieniu do projektu (inspekcja geodezyjna) lub konkretnego punktu czasowego. Pozwala nie tylko określić stopień przemieszczenia czy deformacji, ale również wskazać przyczyny tych zjawisk, metody ich rozwiązania oraz minimalizację ewentualnych konsekwencji. Pomiary deformacji w stosunku do projektu powinny być wykonywane w budynkach mieszkalnych, biurowych, halach o konstrukcji stalowej czy żelbetowej. Analizę deformacji w czasie warto wykonywać tam, gdzie istnieje ryzyko przemieszczania się projektu np.: przy torach kolejowych, wiaduktach, mostach, masztach czy drogach.

Kompleksowa oferta firmy 3Deling

Detekcja kolizji pozwala zidentyfikować je wszystkie zgodnie z ustalonymi kryteriami. W przypadku nawet niewielkiego modelu, stosując surowe parametry kontroli, możemy uzyskać wynik w postaci setek czy nawet tysięcy kolizji. Im szybciej wykryta deformacja lub kolizja, tym mniej kosztuje naprawa jej konsekwencji.

Firma 3Deling oferuje sprawdzanie potencjalnych kolizji  jako jedną z usług, które proponuje. Oprócz tego wykonujemy m.in. pomiary objętości, ortofotoplany, modele 3D CAD czy modele BIM. Oferujemy też własny program do panoram 360 – WebPano, który umożliwia udostępnianie oraz przeglądanie danych ze skanowania, oraz trójwymiarowych modeli online. Mogą z niego korzystać całe zespoły projektowe, co znacznie ułatwia ich pracę.

Każde zamówienie wyceniamy indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki obiektów, które mają podlegać pomiarom. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

 

Biuro w Krakowie

3Deling Sp z o.o.
ul. Wincentego Pola 7/46
31-532 Kraków, Poland
+48 793 398 768
mail@3deling.com

Biuro w Londynie

3Deling Laser Scanning
Services LTD
6 Artichoke Mews | London
SE5 8TS | UNITED KINGDOM
+44 7739 036 829
mail@3deling.com

Biuro w Norwegii

3Deling Norway As
Røynebergsletta 32
4033 Stavanger, Norway
+47 464 437 12
mail@3deling.com

Biuro we Lwowie

3Deling Systems LTD
Sakharova 42, Lviv
Office 511-512, 79012, Ukraine
+38 (097) 317 30 86
mail@3deling.com

Wyceny projektów:

Paweł Dudek
PL: +48 793 398 768
Robert Bell
UK: +44 7739 036 829
Rune Gjøse
NO: +47 464 437 12
Marta Kobryn
UKR: +38 (099)125 06 43

Portal Klienta:

Social Media:

stopka