widoczni, Author at 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów https://wp.3deling.com/author/widoczni/ Skanowanie laserowe 3D, Pomiary powykonawcze Thu, 24 Aug 2023 09:27:12 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.3 Ortofotoplany – czym są i jakie mają zastosowanie? https://wp.3deling.com/ortofotoplany-czym-sa-i-jakie-maja-zastosowanie/ Thu, 24 Aug 2023 09:27:12 +0000 https://wp.3deling.com/?p=13860 Dokumentacja fotogrametryczna to ważne narzędzie w dziedzinie geodezji, kartografii i planowania przestrzennego. Dzięki niej możliwe jest dokładne odwzorowanie powierzchni w sposób niemalże pozbawiony zniekształceń. Powstający w jej wyniku ortofotoplan jest odpowiednikiem ortofotomapy, skorygowanym pod kątem zniekształceń optycznych oraz nierówności, dzięki czemu zachowuje wszystkie cechy prawdziwej mapy, takie jak stała skala czy możliwość dokładnego pomiaru odległości. Podpowiadamy, jak powstaje obraz fotogrametryczny i […]

The post Ortofotoplany – czym są i jakie mają zastosowanie? appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Dokumentacja fotogrametryczna to ważne narzędzie w dziedzinie geodezji, kartografii i planowania przestrzennego. Dzięki niej możliwe jest dokładne odwzorowanie powierzchni w sposób niemalże pozbawiony zniekształceń. Powstający w jej wyniku ortofotoplan jest odpowiednikiem ortofotomapy, skorygowanym pod kątem zniekształceń optycznych oraz nierówności, dzięki czemu zachowuje wszystkie cechy prawdziwej mapy, takie jak stała skala czy możliwość dokładnego pomiaru odległości. Podpowiadamy, jak powstaje obraz fotogrametryczny i jakie może mieć zastosowanie.

 

Jak powstają ortofotoplany?

Tworzenie ortofotoplanu, określanego również jako obraz metryczny, w zasadzie opiera się na kilku krokach. Na początku tworzy się model siatkowy oparty na precyzyjnie wykonanych zdjęciach cyfrowych. Kolejnym etapem jest skaning laserowy i wykorzystanie stworzonej przy jego pomocy chmury punktów do nadania odpowiedniej skali oraz orientacji temu modelowi. Z kolei z tego metrycznego modelu siatkowego z wysokorozdzielczą teksturą, renderujemy poszczególne widoki ścian obiektów. Rezultatem są detaliczne ortofotoplany elewacji z niezwykle precyzyjnymi pikselami, co umożliwia dokładne odzwierciedlenie rzeczywistości, w tym kolorów budynków i drobnych detali. Ostateczny obraz metryczny jest dwuwymiarowy i odpowiednio przeskalowany.

Ważnym elementem tworzenia dokumentacji fotogrametrycznej są odpowiednio wykonane zdjęcia, zarówno te zrobione na powierzchni ziemi, jak i te z powietrza. W kontekście zdjęć lotniczych obecnie najbardziej popularnym narzędziem stały się drony. Są nie tylko efektywne, ale także ekonomiczne, co redukuje koszty tworzenia obrazu metrycznego. Mogą tu być również wykorzystywane skany 3D lub ich integracje ze zdjęciami.

 

Gdzie może być wykorzystywana dokumentacja fotogrametryczna?

Fotogrametria 3D znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Doskonale sprawdza się podczas tworzenia planów obiektów architektonicznych, w tym zabytkowych do ich digitalizacji. Umożliwia tworzenie dokumentacji zarówno zniszczonych zabytków, jak i tych będących w dobrym stanie. Nie ma lepszej obecnie metody dla przedstawienia skomplikowanej geometrii i barwnej charakterystyki detali zabytków lub całych obiektów. Ortofotoplany wyróżnia kartometryczność, która umożliwia przeprowadzanie na nich dowolnych pomiarów, odzwierciedlając przy tym również rzeczywiste kolory obiektu. Dokładne oddanie tekstury powierzchni znacznie ułatwia interpretację, co przekłada się na dokładność procesu wektoryzacji.

Gdzie jeszcze obrazy metryczne mogą być użyteczne?

 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka – dostarczają dokładnych informacji o strukturze terenu, co pozwala planistom i urbanistom dokładnie analizować i projektować rozwój obszarów miejskich oraz wiejskich.
 • Geodezja i kartografia – są używane do tworzenia, aktualizacji lub weryfikacji map tematycznych i topograficznych.
 • Monitorowanie środowiska – dzięki nim specjaliści mogą obserwować zmiany w ekosystemach, takie jak erozja gleby, zmiany w zalesieniu czy postęp urbanizacji.
 • Inżynieria lądowa i budownictwo – pomagają w planowaniu, projektowaniu i monitorowaniu infrastruktury, takiej jak drogi, mosty czy budynki.
 • Archeologia – badacze mogą przy ich wykorzystaniu identyfikować i dokumentować miejsca o znaczeniu archeologicznym, nie naruszając przy tym samego terenu.
 • Rolnictwo i leśnictwo – pozwalają na dokładną ocenę stanu upraw oraz lasów, umożliwiając lepsze zarządzanie zasobami i optymalizację produkcji.
 • Zarządzanie kryzysowe – podczas kataklizmów, takich jak powodzie, pożary czy katastrofy naturalne, ortofotoplany dostarczają aktualnych danych terenowych, które pozwalają służbom ratunkowym efektywnie reagować na zagrożenia.

Dzięki precyzyjnemu odwzorowywaniu rzeczywistości otrofotoplany są bardzo przydatną pomocą dla architektów, konserwatorów i planistów.

 

Dokumentacja fotogrametryczna w ofercie firmy 3Deling

Ortofotoplany, wykonujemy najczęściej na potrzeby konserwatorów zabytków. Jesteśmy w stanie dostarczyć obrazy o rozdzielczości piksela dochodzącej do 1 mm. Należy zauważyć, że im większa dokładność obrazu, tym proces jego tworzenia jest bardziej czasochłonny, co ma bezpośredni wpływ na końcowe koszty. W zależności od wymagań i zakładanego budżetu możemy korzystać ze standardowej fotogrametrii cyfrowej, produkować obrazy na bazie chmury punktów (co jest szybszą i często korzystniejszą opcją pod względem kosztów) lub łączyć te dwa podejścia, dążąc do optymalnego stosunku kosztów do jakości.

Każdy projekt wyceniamy indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę obiektów, które mają być mierzone, a także rodzaj i ilość oczekiwanych przez klienta opracowań. Nasze usługi  świadczymy w Polsce oraz wielu innych krajach. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, aby omówić szczegóły.

The post Ortofotoplany – czym są i jakie mają zastosowanie? appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Co to jest chmura punktów i jakie ma zastosowania? https://wp.3deling.com/co-to-jest-chmura-punktow-i-jakie-ma-zastosowania/ Tue, 30 May 2023 14:13:01 +0000 https://wp.3deling.com/?p=13769 Chmura punktów to podstawowy produkt, jaki daje skaning laserowy. Służy jako baza do dalszych opracowań albo stanowi efekt sam w sobie. Może być też stworzona w sposób pośredni metodą pomiarów fotogrametrycznych. Jednak to skanowanie 3D jest szybkim i bezpośrednim sposobem na pobranie dokładnych trójwymiarowych danych z otoczenia. Dlatego jest obecnie powszechnie wykorzystywane przy inwentaryzacji budynków, […]

The post Co to jest chmura punktów i jakie ma zastosowania? appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Chmura punktów to podstawowy produkt, jaki daje skaning laserowy. Służy jako baza do dalszych opracowań albo stanowi efekt sam w sobie. Może być też stworzona w sposób pośredni metodą pomiarów fotogrametrycznych. Jednak to skanowanie 3D jest szybkim i bezpośrednim sposobem na pobranie dokładnych trójwymiarowych danych z otoczenia. Dlatego jest obecnie powszechnie wykorzystywane przy inwentaryzacji budynków, w architekturze, ochronie zabytków, a także obiektach przemysłowych.

Co to jest chmura punktów?

Chmura punktów to wielomilionowy zbiór wszystkich punktów, które zostały pozyskane podczas wykonywania skanowania obiektu. Dzięki temu tworzy trójwymiarowy model cyfrowy, który idealnie odzwierciedla jego kształt i rozmiar. Jest bardzo gęsta i wydaje się jednolitą powierzchnią, a poszczególne punkty widać dopiero w znacznym powiększeniu. Jej gęstość jest wypadkową ustawień i klasy skanera oraz odległości od skanowanego obiektu. Ta uzyskana w wyniku skaningu laserowego, w przeciwieństwie do powstałej w technologii fotogrametrii, jest metryczna bez wtórnego nadawania skali, dzięki czemu można na niej od razu wykonywać pomiary.

Point Cloud  umożliwia tworzenie cyfrowych modeli o wielu kształtach, w tym: kul, płaszczyzn, cylindrów i innych obiektów bryłowych. Może być zarejestrowana w wersji RGB z kolorami pozyskanymi ze zdjęć wykonanych skanerem 3D albo w odcieniach szarości z rejestracją intensywności odbicia wiązki lasera. Kolorowa chmura punktów ma bardziej realistyczny charakter, dlatego jest częściej wykorzystywana do wizualizacji.

Jakie korzyści daje skaning laserowy 3D?

Przy pomocy skanera 3D i właściwie dobranego oprogramowania, możliwe jest zdigitalizowanie każdego obiektu lub przedmiotu. Jedynym ograniczeniem mogą być przezroczyste elementy. Wykonana w ten sposób inwentaryzacja pozwala na szybkie uzyskanie dokładnej dokumentacji projektowej. Chmura punktów zawiera wszystkie niezbędne dane o obiekcie, w tym:

 • dokumentację w formie fotografii 360,
 • współrzędne umiejscawiające poszczególne punkty w przestrzeni,
 • barwy elementów odwzorowane zgodnie z indeksem RGB.

Wszystkie dane można otworzyć w programie CAD do dalszej obróbki, by uzyskać wysokiej jakości dokumentację techniczną albo model konstrukcji obiektu.

Przy wykorzystaniu chmury punktów możliwe jest więc stworzenie m.in.:

 • dokumentacji 2D i 3D podczas planowania architektonicznego lub urbanistycznego,
 • inwentaryzacji powykonawczych oraz podczas procesu budowlanego,
 • kalkulacji objętościowych oraz masowych,
 • detekcji kolizji, czyli doboru projektowanych elementów do rzeczywistych struktur,
 • archiwizacji informacji o budynkach,
 • bazy dokumentującej zabytki.

Jak widać, zapewnia ona znaczącą optymalizację procesu projektowania i dokumentowania.

Praktyczne zastosowania chmury punktów w skaningu laserowym

Modelowanie chmury punktów jest obecnie szeroko wykorzystywane w różnych branżach, przekładając się na ułatwienie i przyspieszenie pracy architektów, inżynierów i konstruktorów.

Chmura punktów 3D jest wykorzystywana, np. do:

 • do modernizacji instalacji technologicznych,
 • badania objętości mas ziemnych,
 • planowania urbanistycznego,
 • inżynierii odwrotnej,
 • monitoringu robót budowlanych,
 • pomiaru rzeźby terenu i mas ziemnych,
 • inwentaryzacji upraw rolnych i drzewostanów, by określić ich zasobność,
 • monitoringu obiektów podziemnych, w tym: wyrobisk, jaskiń czy chodników w kopalniach,
 • do pozyskiwania danych do tworzenia dokumentacji różnych obiektów,
 • do pozyskiwania danych na temat ubytków w budynkach.

Raz zgromadzone w chmurze szczegółowe dane mogą być wykorzystywane do wielu opracowań w różnych formatach, takich jak modele: BIM, 3D, MESH 3D,  ortofotoplany czy panoramy 360 stopni do wirtualnych spacerów.

Chmury punktów w ofercie 3Deling

Jesteśmy firmą zajmującą się głównie usługą skanowania obiektów przemysłowych, architektonicznych i zabytkowych. Oferujemy zarówno chmury w odcieniach szarości, jak i z pomierzonymi barwami RGB. Możemy je dostarczyć w jednym z poniższych formatów:

 • .POD – Pointools i Bentley format,
 • .PCG i RCS – AutoDesk formaty,
 • .IMP, PTX, – Leica  formaty,
 • .ZFC – Aveva,LFM Modeller format,
 • .PTS, XYZ – standard ASCII formaty,
 • E57, PTX otwarte formaty dla pojedynczego skanu.

W razie potrzeby zapewniamy naszym klientom obróbkę danych zgodnie z zapotrzebowaniem. Jeśli natomiast mają wiedzę i możliwości, by wykonać dalsze opracowania samodzielnie, mogą otrzymać od nas jedynie surowe dane w postaci chmury punktów. Każdy projekt wyceniamy indywidualnie, uwzględniając właściwości skanowanych obiektów oraz rodzaj opracowań wymaganych przez klienta. Jeśli są Państwo zainteresowani, zapraszamy do kontaktu w celu dokładnego omówienia zamawianej usługi.

Oferujemy też własny serwis internetowy – WebPano, na którym można udostępniać i przeglądać dane ze skanowania, w tym modele powstałe przy użyciu chmury.

 

The post Co to jest chmura punktów i jakie ma zastosowania? appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
BIM – co to jest? Modelowanie informacji o budynku https://wp.3deling.com/bim-co-to-jest-modelowanie-informacji-o-budynku/ Fri, 05 May 2023 12:18:59 +0000 https://wp.3deling.com/?p=13739 BIM, czyli Building Information Modeling to technologia, która zrewolucjonizowała podejście do projektowania i realizacji inwestycji, a także do zarządzania nią. Sama nazwa funkcjonuje od początku tego wieku, wcześniej stosowano określenie BPM (Building Product Models). Modelowanie informacji o budynku wiąże się ze stworzeniem cyfrowego modelu inwestycji, dzięki któremu możliwy jest ciągły dostęp do informacji o projekcie […]

The post BIM – co to jest? Modelowanie informacji o budynku appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
BIM, czyli Building Information Modeling to technologia, która zrewolucjonizowała podejście do projektowania i realizacji inwestycji, a także do zarządzania nią. Sama nazwa funkcjonuje od początku tego wieku, wcześniej stosowano określenie BPM (Building Product Models). Modelowanie informacji o budynku wiąże się ze stworzeniem cyfrowego modelu inwestycji, dzięki któremu możliwy jest ciągły dostęp do informacji o projekcie i wszystkich jego kosztach. Można z niego korzystać na każdym etapie realizacji – koncepcji, budowy, a także zarządzania gotowym budynkiem.

Technologia BIM – co to jest?

Projektowanie BIM jest kompletnym procesem tworzenia informacji o powstającym budynku i zarządzania nimi. Technologia opiera się na cyfrowym modelu. Jest dostępna w chmurze i pozwala na integrację uporządkowanych wielobranżowych danych. Dzięki temu powstaje szczegółowa prezentacja obiektu na przestrzeni jego rozwoju.

Dla porównania, modele CAD 3D prezentują przestrzeń budynku, a model BIM umożliwia tworzenie bazy danych o obiekcie, dodając pewne informacje. Zdefiniowany zostaje tu każdy element – ściany, sufity, podłogi, okna itp.  Oprócz tego modele BIM zawierają tzw. MEP, czyli elementy instalacji, takie jak hydraulika, przewody elektryczne czy inne obiekty typu HVAC. Wszelkie przekroje, rysunki czy plany 2D są automatycznie generowane przy użyciu zdefiniowanej pozycji lub kierunku.

Technologia BIM wykracza więc poza geometryczną prezentację budynków i infrastruktury. Pozwala na uchwycenie zależności i charakterystycznych właściwości rzeczywistych elementów budynku.

Oprogramowanie do realizacji modelowania BIM

Sam BIM nie jest rozwiązaniem technicznym, a metodologią, która umożliwia korzystanie z tej technologii. Natomiast do jego realizacji powstało kilka programów. Główny z nich to Autodesk Revit – platforma programowa przeznaczona do ułatwiania procesu modelowania BIM, oparta na technice parametrycznego modelowania budynków. Koordynuje ona automatycznie wprowadzanie zmian do projektu i dokumentacji. Dzięki niej użytkownicy tworzą uporządkowany model z przechowywanymi w nim informacjami. Platforma Revit umożliwia np. wizualizację, a dzięki temu zrozumienie całej idei projetu, w tym współdziałania systemów i urządzeń w obiekcie.

Wśród innych używanych do metody BIM aplikacji można wymienić:

 • Bentley® AECOsim Building Designer,
 • ArchiCAD,
 • REVIT,
 • Vectorworks Architect.

Jakie korzyści daje wdrożenie technologii BIM?

Building Information Modeling jest ważnym elementem cyfrowej transformacji w branżach budowlanej, inżynieryjnej i architektonicznej. Zespoły projektowe i konstrukcyjne wykorzystują go do uzyskania jak najefektywniejszych rezultatów. Dzięki niemu specjaliści z różnych branż mogą pracować nad projektem od początku, np. architekt modeluje budynek w 3D i przekazuje model instalatorowi i konstruktorowi. Wszystkie zmiany pojawiające się na wczesnym etapie prac są uwzględniane w projektowaniu. Wpływa to na ograniczenie ich kosztów.

Technologia BIM wspiera więc tworzenie informacji, a następnie zarządzanie nimi w całym cyklu rozwojowym projektów architektonicznych, inżynieryjnych i budowlanych. Powstaje kompletna wielobranżowa dokumentacja zebrana we wspólnym zestawie danych. Dostęp do niej jest możliwy przez różne reprezentacje, m.in.: 3D, 2D czy tabele. Jest to o wiele lepszy i wygodniejszy sposób niż przy tradycyjnych metodach projektowania komputerowego.

Modelowanie BIM to duże ułatwienie dla wszystkich osób tworzących obiekt. Daje możliwość analizy wielu danych, np. dodając współrzędne geograficzne położenia budynku, można przeanalizować jego nasłonecznienie o różnych porach roku czy dnia i wybrać najlepsze usytuowanie. Podobne symulacje różnych wersji projektu można wykonać bardzo szybko, a ich efektem jest skrócenie czasu projektowania i eliminacja błędów. Praca na wspólnym modelu pozwala wszystkim realizatorom projektu dokładnie sprawdzić szczegóły techniczne planowanej inwestycji.

Wśród zalet korzystania z BIM można wymienić:

 • mniejszą liczbę błędów i niedopatrzeń w dokumentacji,
 • mniej poprawek projektowych,
 • niższe koszty budowy, w tym przedmiarowania i kosztorysowania, projektowania architektonicznego czy branżowego,
 • skrócenie czasu realizacji inwestycji,
 • ograniczenie odpadów,
 • mniejsze ryzyko niezadowolenia ze strony zleceniodawcy.

Modele BIM w ofercie firmy 3Deling

Metoda BIM poprzez modelowanie i symulacje rzeczywistości w jej cyfrowym odpowiedniku daje nieskończone możliwości analizy danych i prezentacji. Zapewnia też stały dostęp do aktualnych informacji o wszystkich elementach obiektu, w tym kubatury, powierzchni, zużycia materiałów czy kosztów. Możliwość cyfrowego przetestowania różnych wariantów sprzyja znajdowaniu kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań.

Firma 3Deling wykonuje profesjonalne naziemne skanowanie 3D, którego wynikiem jest powstanie chmury punktów z ogromną ilością, bardzo szczegółowych danych. Na ich podstawie możemy wykonać wiele opracowań, w tym modele 3D CAD oraz modele BIM. Aby zapewnić późniejszą bezproblemową wymianę danych między różnymi formatami BIM, tworzymy natywne modele w najpopularniejszych formatach Revit, AECOSim i ArchiCAD.

Każdy projekt modelu BIM wyceniamy indywidualnie, na podstawie oczekiwanego przez klientów poziomu szczegółowości. Jeśli chcą Państwo zamówić usługę, zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

The post BIM – co to jest? Modelowanie informacji o budynku appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Skaning laserowy – zasada działania, zastosowanie https://wp.3deling.com/skaning-laserowy-zasada-dzialania-zastosowanie/ Tue, 07 Mar 2023 12:14:39 +0000 https://wp.3deling.com/?p=13161 The post Skaning laserowy – zasada działania, zastosowanie appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>

Skaning laserowy, jego zastosowanie i możliwości wzbudzają rosnące zainteresowanie wśród przedstawicieli wielu branż, np.: geodezyjnej, architektonicznej, budowlanej i wielu innych, w których znacznie ułatwia pracę. Jest jedną z najnowszych technologii służących do pozyskiwania informacji geoprzestrzennych.

Jego historia zaczęła się w latach dziewięćdziesiątych zeszłego wieku, kiedy powstał system LiDAR (Light Detection and Ranging). Obejmował on urządzenia montowane wyłącznie na statkach powietrznych. Przełomowym momentem był rok 1998, gdy firma Zoller+Fröhlich wyprodukowała pierwszy skaner umożliwiający naziemny skaning laserowy.

Jak działa naziemny skaner laserowy?

Zasada działania naziemnego skanera laserowego polega na pomiarze kąta oraz odległości między nim a badanym celem. Dzięki temu wyznaczane są współrzędne xyz, które tworzą tzw. chmurę punktów. Urządzenie mierzy odległości od obiektów, wysyłając w ich kierunku wiązki świetlne o zakresie bliskim podczerwieni. Wysyłane fale o określonej długości odbijają się od celu i wracają do skanera. Każde z odbić jest rejestrowane, a jego punktowi są przypisywane współrzędne 3d, z których powstaje chmura punktów opisująca powierzchnię badanego obiektu.

Podczas pracy w terenie współrzędne xyz są przypisane do danego punktu odbicia w układzie lokalnym urządzenia, a potem w układzie docelowym współrzędnych geodezyjnych prostokątnych płaskich. Skanery naziemne mogą posiadać także sensor optyczny, wbudowany lub występujący jako zewnętrzny aparat fotograficzny. Rejestrują wtedy również składowe RGB modelu przestrzennego barw każdego punktu, gdzie:

 • R, czyli red to barwa czerwona,
 • G, czyli green — zielona,
 • B, czyli blue — niebieska.

Takie dane znajdują wiele zastosowań, np. do uzyskania informacji o kolorystyce zabytkowych budynków podczas inwentaryzacji architektonicznej 3D.

Zalety naziemnego skaningu laserowego

Skanowanie 3D umożliwia szybkie i precyzyjne wykonywanie pomiarów obiektów i innych celów, które nie byłoby możliwe przy użyciu tradycyjnych metod. Otoczenie jest tu odwzorowywane z dokładnością do 2 mm, a skanery mogą zmierzyć nawet 2 mln punktów w ciągu sekundy! Chmury punktów z pozyskanymi danymi mogą być importowane do różnych oprogramowań i wykorzystywane do modelowania, analiz czy wektoryzacji.

Chmura punktów pozwala zebrać ogromną ilość, bardzo szczegółowych danych. a raz wykonany skaning laserowy, stworzyć w zależności od potrzeb wiele różnych opracowań, m.in.:

 • modele 3D CAD,
 • modele BIM,
 • modele MESH 3D,
 • panoramy 360 stopni do wirtualnych spacerów 3D,
 • ortofotoplany, czyli obrazy metryczne, np. obiektów zabytkowych,
 • dokumentacje 2D CAD (przekroje, rzuty, rysunki elewacji),
 • modele instalacji,
 • pomiary objętości,
 • badania deformacji,
 • wykrywanie kolizji.

Skaning laserowy — zastosowanie

Skaner laserowy dzięki swojej zasadzie działania jest wykorzystywany do skomplikowanych pomiarów, wymagających optymalnej dokładności, której nie można osiągnąć tradycyjnymi metodami, np. przy pomiarach i projektowaniu instalacji przemysłowych czy przy pracach podziemnych.

Technologia skaningu laserowego jest szeroko wykorzystywana w geodezji naziemnej, m.in. do:

 • sprawdzenia, inwentaryzacji, budowy czy przebudowy obiektów budowlanych, takich jak: drogi, linie kolejowe, wiadukty, czy estakady,
 • inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej zabytków,
 • inwentaryzacji budynków przemysłowych i infrastruktury technicznej,
 • monitoringu robót budowlanych,
 • monitoringu obiektów podziemnych, takich jak: wyrobiska, jaskinie czy chodniki w kopalniach,
 • pomiaru rzeźby terenu i mas ziemnych,
 • inwentaryzacji upraw rolnych i drzewostanów dla określenia ich zasobności.

Wykorzystanie tej metody do inwentaryzacji budynków pozwala na wykonanie dokładnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, która służyć może potem do planowania ich przebudowy, rozbudowy, remontu czy konserwacji. Skanowanie 3D jest szczególnie przydatne przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych, tworząc przy okazji ich cyfrowe kopie.

Skaning laserowy służy także do weryfikacji niepełnej lub zawierającej błędy dokumentacji obiektu budowlanego. W technologii BIM może też być wparciem dla nadzoru inwestorskiego.

Skaning laserowy w ofercie firmy 3Deling

Zastosowanie skaningu laserowego jest konkurencyjną metodą dla fotogrametrycznych pomiarów naziemnych, których proces opracowania jest kosztowny i długotrwały. Technologia ta sprawdza się doskonale w przemyśle, architekturze, ochronie zabytków i planowaniu przestrzennym, gdzie ułatwia pracę inżynierom, projektantom oraz architektom.

Jeśli poszukują Państwo profesjonalnej usługi naziemnego skanowania 3D, polecamy naszą ofertę. Dostarczamy chmury punktów zarówno w odcieniach szarości z rejestracją intensywności, jak i z pomierzonymi barwami RGB w różnych formatach, m.in.: .POD, .PCG and RCS, .IMP, .PTX, czy .ZFC.  Oferujemy też własny serwis internetowy – WebPano, na którym można udostępniać i przeglądać dane ze skanowania, w tym modele 3D.

Każdy projekt wyceniamy indywidualnie, biorąc pod uwagę właściwości obiektów, które mają być mierzone oraz oczekiwanych przez klienta opracowań. Skaning laserowy 3D wykonujemy w Polsce i wielu innych miejscach na świecie. W celu dokładnego omówienia zamawianej usługi zapraszamy do kontaktu.

The post Skaning laserowy – zasada działania, zastosowanie appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>