3Deling – Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów https://wp.3deling.com/ Skanowanie laserowe 3D, Pomiary powykonawcze Wed, 14 Feb 2024 07:57:40 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.5 Detekcja kolizji – czym jest i kiedy się ją stosuje? https://wp.3deling.com/detekcja-kolizji-czym-jest-i-kiedy-sie-ja-stosuje/ Mon, 16 Oct 2023 06:58:50 +0000 https://wp.3deling.com/?p=13904 Wykrywanie kolizji pozwala prawidłowo zarządzać i planować zmiany w przestrzeni projektowej. Jest to jedna z korzyści, jakie niesie ze sobą skanowanie 3D. W wyniku działań skanera powstaje tzw. chmura punktów, będąca odbiciem fizycznej przestrzeni. Duża ilość punktów zapewnia bardzo dokładne odwzorowanie skanowanego obiektu lub obszaru. Daje to gwarancję, że powstały w ten sposób model 3D jest […]

The post Detekcja kolizji – czym jest i kiedy się ją stosuje? appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Wykrywanie kolizji pozwala prawidłowo zarządzać i planować zmiany w przestrzeni projektowej. Jest to jedna z korzyści, jakie niesie ze sobą skanowanie 3D. W wyniku działań skanera powstaje tzw. chmura punktów, będąca odbiciem fizycznej przestrzeni. Duża ilość punktów zapewnia bardzo dokładne odwzorowanie skanowanego obiektu lub obszaru. Daje to gwarancję, że powstały w ten sposób model 3D jest niemal identyczny z pierwowzorem. Detekcję kolizji można wykonywać poprzez porównanie projektów CAD i chmury lub dwóch chmur punktów, jeśli skaning został wykonany kilkukrotnie w jakimś odstępie czasowym. Te sposoby pozwalają na sprawdzenie wszystkich zmian, jakie miały miejsce pomiędzy pomiarami albo różnic między planem a wykonaną wersją.

Wykrywanie kolizji – dlaczego jest ważne?

Detekcja kolizji jest jednym z wielu atutów projektowania BIM, czyli kompletnego procesu tworzenia informacji o powstającym obiekcie oraz zarządzania nimi. Odnosi się do ogólnej jakości modelu i powiązanych z nim dokumentów projektowych. Brak kolizji czy ich istotna redukcja świadczą o jakości tych dokumentów. Skuteczne wykrywanie kolizji sprawia, że korzystanie z tej metody w trakcie budowy jest najbardziej efektywne, minimalizując konieczność modyfikacji projektu, np. tworzenie dodatkowych otworów w konstrukcji czy zamówienia nowych części instalacji.

Detekcja pozwala na:

 • eliminację błędów konstrukcyjnych na etapie projektowania,
 • wykrywanie potencjalnych kolizji, zanim zostaną wprowadzone zmiany,
 • wykonanie projektu modernizacji lub przebudowy.

Pozyskanie informacji o kolizjach już na etapie projektowym umożliwia stosowne zmiany, co daje wymierne korzyści w postaci oszczędności czasowych i finansowych podczas realizacji projektu.

Jak przebiega detekcja kolizji?

Modelowanie chmury punktów umożliwia między innymi proces wykrywania kolizji. Polega on na analizie przestrzennej chmury, aby wykryć miejsca, gdzie dwa obiekty mogą ze sobą kolidować. Do przeprowadzenia detekcji można też wykorzystać gotowe opracowanie CAD.

Wygenerowana w wyniku skanowania laserowego chmura punktów jest przenoszona do specjalistycznych oprogramowań CAD. Tam dane z niej są przetwarzane w model bryłowy 3D, który jest prostszy do analizy w tym środowisku. Do tego samego oprogramowania są importowane modele CAD innych obiektów, jeśli mają być rozmieszczone w skanowanej przestrzeni. Wtedy możliwa jest symulacja ruchów oraz wszystkich operacji, które mają one wykonywać. Przy wykorzystaniu oprogramowania CAD dokonywana jest analiza całej przestrzeni, a przy tym wykrywane są kolizje pomiędzy obiektami, które wynikają z planowanych przez nie ruchów. Obszary, w których występują, są zaznaczane, a specjaliści poprzez ich analizę wybierają optymalne sposoby rozwiązań. Na koniec potrzebna jest jeszcze weryfikacja po wprowadzeniu zmian. W tym celu detekcja kolizji jest powtarzana, co pozwala upewnić się, że wszystkie problemy zostały wyeliminowane.

Rodzaje kolizji

Kolizje można podzielić ogólnie na dwa rodzaje w zależności od źródła ich pochodzenia:

 • wewnątrz modelu, mogące wynikać z nieścisłości albo błędów projektowych podczas jego opracowywania. Ich przyczyny to zwykle wprowadzenie nieprawidłowych danych lub ich brak,
 • pomiędzy różnymi modelami, które wynikają z niedostatecznej koordynacji pomiędzy ich twórcami, np. z branży konstrukcyjnej i instalacyjnej. Najczęściej spotykane w tym przypadku błędy to brak koniecznych otworów na elementy instalacji w przegrodach konstrukcyjnych.

Prawidłowo przeprowadzone wykrywanie kolizji oprócz samej identyfikacji zawiera wytyczne ich usunięcia. Takie kompleksowe podejście do rozwiązania problemu oferuje firma 3Deling.

Kiedy należy badać kolizje i deformacje?

Podczas analizy kolizji porównujemy obecny stan z tym, co jest planowane. Możemy określić, gdzie nowo zaprojektowane elementy będą kolidować z obecnymi lub znajdować się zbyt blisko siebie. Taka wiedza jest niezbędna w miejscach, gdzie planowana przebudowa lub rozbudowa musi harmonijnie współgrać z obecną strukturą, a potencjalne błędy mogą być drogie, np.:

 • w budownictwie i architekturze, w tym w budynkach zabytkowych, by mieć pewność, że wszystkie planowane instalacje, urządzenia czy inne elementy konstrukcyjne mogą zostać umieszczone wewnątrz bez wzajemnego kolidowania,
 • w instalacjach przemysłowych, np. w fabrykach, gdzie przestrzeń produkcyjna musi być doskonale rozplanowana,
 • w przestrzeni miejskiej, którą urbaniści dzięki wykrywaniu kolizji mogą lepiej zaplanować.

Badanie deformacji z kolei jest metodą ustalania przemieszczeń obiektu w odniesieniu do projektu (inspekcja geodezyjna) lub konkretnego punktu czasowego. Pozwala nie tylko określić stopień przemieszczenia czy deformacji, ale również wskazać przyczyny tych zjawisk, metody ich rozwiązania oraz minimalizację ewentualnych konsekwencji. Pomiary deformacji w stosunku do projektu powinny być wykonywane w budynkach mieszkalnych, biurowych, halach o konstrukcji stalowej czy żelbetowej. Analizę deformacji w czasie warto wykonywać tam, gdzie istnieje ryzyko przemieszczania się projektu np.: przy torach kolejowych, wiaduktach, mostach, masztach czy drogach.

Kompleksowa oferta firmy 3Deling

Detekcja kolizji pozwala zidentyfikować je wszystkie zgodnie z ustalonymi kryteriami. W przypadku nawet niewielkiego modelu, stosując surowe parametry kontroli, możemy uzyskać wynik w postaci setek czy nawet tysięcy kolizji. Im szybciej wykryta deformacja lub kolizja, tym mniej kosztuje naprawa jej konsekwencji.

Firma 3Deling oferuje sprawdzanie potencjalnych kolizji  jako jedną z usług, które proponuje. Oprócz tego wykonujemy m.in. pomiary objętości, ortofotoplany, modele 3D CAD czy modele BIM. Oferujemy też własny program do panoram 360 – WebPano, który umożliwia udostępnianie oraz przeglądanie danych ze skanowania, oraz trójwymiarowych modeli online. Mogą z niego korzystać całe zespoły projektowe, co znacznie ułatwia ich pracę.

Każde zamówienie wyceniamy indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki obiektów, które mają podlegać pomiarom. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

 

The post Detekcja kolizji – czym jest i kiedy się ją stosuje? appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
WebPano – innowacyjna platforma online do udostępniania i przeglądania danych skanowania oraz modeli 3D https://wp.3deling.com/webpano-innowacyjna-platforma-online-do-udostepniania-i-przegladania-danych-skanowania-oraz-modeli-3d/ Wed, 04 Oct 2023 10:02:00 +0000 https://wp.3deling.com/?p=13881 Program do panoram 360°, służący do ich udostępniania i przeglądania musi być szybki, niezawodny, intuicyjny w obsłudze. Powinien także oferować szereg funkcji, które pozwolą użytkownikowi oglądać skanowane obiekty na wiele sposobów. Ważna jest wysoka jakość wyświetlania, bez widocznych zniekształceń czy błędów w spajaniu skanów oraz możliwość obsługi różnych formatów danych skanowania. Wreszcie musi dawać możliwość udostępniania przeglądanych panoram czy modeli […]

The post WebPano – innowacyjna platforma online do udostępniania i przeglądania danych skanowania oraz modeli 3D appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Program do panoram 360°, służący do ich udostępniania i przeglądania musi być szybki, niezawodny, intuicyjny w obsłudze. Powinien także oferować szereg funkcji, które pozwolą użytkownikowi oglądać skanowane obiekty na wiele sposobów. Ważna jest wysoka jakość wyświetlania, bez widocznych zniekształceń czy błędów w spajaniu skanów oraz możliwość obsługi różnych formatów danych skanowania. Wreszcie musi dawać możliwość udostępniania przeglądanych panoram czy modeli 3D, innym osobom, zarówno wewnątrz aplikacji, jak i na zewnątrz. Wszystkie te cechy ma WebPano – innowacyjna platforma do cyfrowego bliźniaka od firmy 3Deling.

WebPano – pogram do panoram 360, chmur punktów i modeli 3D

Autorski serwis internetowy – WebPano, opracowany przez naszą firmę umożliwia udostępnianie oraz przeglądanie danych ze skanowania, a także trójwymiarowych modeli. Użytkownicy mogą tu m.in. dokonywać pomiarów czy tworzyć notatki, które są widoczne również dla innych wybranych użytkowników. Dla modeli pochodzących z oprogramowania CAE, czyli AutoCAD Plant, AVEVA PDMS, OpenPlant, nasz program umożliwia dostęp do ich atrybutów.

WebPano to platforma online, która oferuje trzy tryby widoku:

 • panoramiczny z dostępnymi danymi skanowania,
 • orbita 3d,
 • spacer 3d z modelami 3d i hotspotami Pano.

Jest to narzędzie, które pozwala na komunikację pomiędzy inżynierami z różnych branż w trakcie całego procesu projektowego. Przy jego użyciu mogą swobodnie omawiać, przeglądać i sprawdzać bieżącą sytuację w projekcie bez opuszczania swojego biura. Co ważne i wygodne, nie potrzeba do tego nawet wtyczek, a tylko przeglądarki internetowej dowolnego typu. Nasz program do panoram sferycznych pozwala więc ograniczyć osobiste wizyty w obiekcie. Jego intuicyjność i łatwość dostępu sprawiają, że korzystać z niego mogą nawet mniej doświadczeni użytkownicy.

Korzyści z używania programu do panoram sferycznych WebPano

Zaletami korzystania z WebPano są:

 • bezpieczne logowanie,
 • wiele trybów widoku,
 • zintegrowany panel pomocy,
 • dostęp do atrybutów modelu, o ile są dla niego dostępne. Obecnie platforma obsługuje formaty modeli: DXF, PDMS, IFC,
 • widoki modeli 3d,
 • opcje kastomizacji,
 • zaawansowane gizmo w trybie pomiaru zwiększające dokładność,
 • możliwość dodawania dokumentów,
 • możliwość dodawania, udostępniania oraz wyszukiwania notatek wg tagu.

Podczas przeglądania można przybliżać, oddalać, obracać oglądane elementy oraz całe obiekty, a także wykonywać pomiary przestrzenne i liniowe.
Nowe funkcjonalności będą stale dodawane, bo jako twórcy WebPano rozwijamy i aktualizujemy naszą platformę. Oferujemy również bieżące wsparcie techniczne dla użytkowników.

Cyfrowy bliźniak w ofercie 3Deling

Cyfrowy Bliźniak (Digital Twin) jest wirtualną reprezentacją rzeczywistego obiektu, dzięki, której możliwa jest optymalizacja wykorzystania zasobów oraz podejmowanie decyzji biznesowych, np. w kwestii rozbudowy, sterowania obiektami czy utrzymania ruchu. To ważny element czwartej rewolucji przemysłowej, który może pomagać zarówno w projektowaniu pojedynczych przedmiotów, jak i skomplikowanych urządzeń.

Cyfrowy bliźniak umożliwia m.in.:

 • przystępne dla odbiorców zwizualizowanie danych procesowych,
 • testowanie prototypów urządzeń,
 • analizowanie błędów i niezgodności w koncepcjach projektowych, by wyeliminować je na wczesnym etapie projektu,
 • weryfikację rozwiązań przed wprowadzeniem zmian w produktach.

WebPano jest także dedykowaną platformą webową dla naszych Cyfrowych Bliźniaków, które oferujemy w oparciu o istniejące formaty: PDS (Intergraph) lub PDMS (AVEVA).

Wykonaliśmy już wiele projektów związanych z przemysłem. Jak działamy? Digitalizację poprzedza dokładne skanowanie 3D istniejącego obiektu oraz stworzenie dokumentacji powykonawczej. Na każdym z etapów projektowania jesteśmy w kontakcie z klientem, sprawdzając, czy projekt odpowiada rzeczywistości.

Wykonanie cyfrowego modelu obiektu może, ale nie musi być jedynym efektem naszej pracy. Proponujemy jeszcze szersze, innowacyjne rozwiązanie – Cyfrową Fabrykę (Digital Plant). Jest to wirtualna baza danych elementów instalacji zawierająca informację przestrzenną, inaczej mówiąc model 3D wraz ze szczegółowymi informacjami o każdym konkretnym elemencie instalacji. Umożliwia to naszym klientom korzystanie z zebranych informacji tak przy pojedynczych projektach, jak i podczas zarządzania instalacją.

Każdy projekt wyceniamy indywidualnie, biorąc pod uwagę rodzaj skanowanych obiektów i oczekiwania klienta. Swoje usługi oferujemy w Polsce i wielu innych krajach. Naszym atutem jest kompleksowość usługi, bo wykonane projekty można oglądać i udostępniać na autorskiej platformie online WebPano.

 

The post WebPano – innowacyjna platforma online do udostępniania i przeglądania danych skanowania oraz modeli 3D appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Ortofotoplany – czym są i jakie mają zastosowanie? https://wp.3deling.com/ortofotoplany-czym-sa-i-jakie-maja-zastosowanie/ Thu, 24 Aug 2023 09:27:12 +0000 https://wp.3deling.com/?p=13860 Dokumentacja fotogrametryczna to ważne narzędzie w dziedzinie geodezji, kartografii i planowania przestrzennego. Dzięki niej możliwe jest dokładne odwzorowanie powierzchni w sposób niemalże pozbawiony zniekształceń. Powstający w jej wyniku ortofotoplan jest odpowiednikiem ortofotomapy, skorygowanym pod kątem zniekształceń optycznych oraz nierówności, dzięki czemu zachowuje wszystkie cechy prawdziwej mapy, takie jak stała skala czy możliwość dokładnego pomiaru odległości. Podpowiadamy, jak powstaje obraz fotogrametryczny i […]

The post Ortofotoplany – czym są i jakie mają zastosowanie? appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Dokumentacja fotogrametryczna to ważne narzędzie w dziedzinie geodezji, kartografii i planowania przestrzennego. Dzięki niej możliwe jest dokładne odwzorowanie powierzchni w sposób niemalże pozbawiony zniekształceń. Powstający w jej wyniku ortofotoplan jest odpowiednikiem ortofotomapy, skorygowanym pod kątem zniekształceń optycznych oraz nierówności, dzięki czemu zachowuje wszystkie cechy prawdziwej mapy, takie jak stała skala czy możliwość dokładnego pomiaru odległości. Podpowiadamy, jak powstaje obraz fotogrametryczny i jakie może mieć zastosowanie.

 

Jak powstają ortofotoplany?

Tworzenie ortofotoplanu, określanego również jako obraz metryczny, w zasadzie opiera się na kilku krokach. Na początku tworzy się model siatkowy oparty na precyzyjnie wykonanych zdjęciach cyfrowych. Kolejnym etapem jest skaning laserowy i wykorzystanie stworzonej przy jego pomocy chmury punktów do nadania odpowiedniej skali oraz orientacji temu modelowi. Z kolei z tego metrycznego modelu siatkowego z wysokorozdzielczą teksturą, renderujemy poszczególne widoki ścian obiektów. Rezultatem są detaliczne ortofotoplany elewacji z niezwykle precyzyjnymi pikselami, co umożliwia dokładne odzwierciedlenie rzeczywistości, w tym kolorów budynków i drobnych detali. Ostateczny obraz metryczny jest dwuwymiarowy i odpowiednio przeskalowany.

Ważnym elementem tworzenia dokumentacji fotogrametrycznej są odpowiednio wykonane zdjęcia, zarówno te zrobione na powierzchni ziemi, jak i te z powietrza. W kontekście zdjęć lotniczych obecnie najbardziej popularnym narzędziem stały się drony. Są nie tylko efektywne, ale także ekonomiczne, co redukuje koszty tworzenia obrazu metrycznego. Mogą tu być również wykorzystywane skany 3D lub ich integracje ze zdjęciami.

 

Gdzie może być wykorzystywana dokumentacja fotogrametryczna?

Fotogrametria 3D znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Doskonale sprawdza się podczas tworzenia planów obiektów architektonicznych, w tym zabytkowych do ich digitalizacji. Umożliwia tworzenie dokumentacji zarówno zniszczonych zabytków, jak i tych będących w dobrym stanie. Nie ma lepszej obecnie metody dla przedstawienia skomplikowanej geometrii i barwnej charakterystyki detali zabytków lub całych obiektów. Ortofotoplany wyróżnia kartometryczność, która umożliwia przeprowadzanie na nich dowolnych pomiarów, odzwierciedlając przy tym również rzeczywiste kolory obiektu. Dokładne oddanie tekstury powierzchni znacznie ułatwia interpretację, co przekłada się na dokładność procesu wektoryzacji.

Gdzie jeszcze obrazy metryczne mogą być użyteczne?

 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka – dostarczają dokładnych informacji o strukturze terenu, co pozwala planistom i urbanistom dokładnie analizować i projektować rozwój obszarów miejskich oraz wiejskich.
 • Geodezja i kartografia – są używane do tworzenia, aktualizacji lub weryfikacji map tematycznych i topograficznych.
 • Monitorowanie środowiska – dzięki nim specjaliści mogą obserwować zmiany w ekosystemach, takie jak erozja gleby, zmiany w zalesieniu czy postęp urbanizacji.
 • Inżynieria lądowa i budownictwo – pomagają w planowaniu, projektowaniu i monitorowaniu infrastruktury, takiej jak drogi, mosty czy budynki.
 • Archeologia – badacze mogą przy ich wykorzystaniu identyfikować i dokumentować miejsca o znaczeniu archeologicznym, nie naruszając przy tym samego terenu.
 • Rolnictwo i leśnictwo – pozwalają na dokładną ocenę stanu upraw oraz lasów, umożliwiając lepsze zarządzanie zasobami i optymalizację produkcji.
 • Zarządzanie kryzysowe – podczas kataklizmów, takich jak powodzie, pożary czy katastrofy naturalne, ortofotoplany dostarczają aktualnych danych terenowych, które pozwalają służbom ratunkowym efektywnie reagować na zagrożenia.

Dzięki precyzyjnemu odwzorowywaniu rzeczywistości otrofotoplany są bardzo przydatną pomocą dla architektów, konserwatorów i planistów.

 

Dokumentacja fotogrametryczna w ofercie firmy 3Deling

Ortofotoplany, wykonujemy najczęściej na potrzeby konserwatorów zabytków. Jesteśmy w stanie dostarczyć obrazy o rozdzielczości piksela dochodzącej do 1 mm. Należy zauważyć, że im większa dokładność obrazu, tym proces jego tworzenia jest bardziej czasochłonny, co ma bezpośredni wpływ na końcowe koszty. W zależności od wymagań i zakładanego budżetu możemy korzystać ze standardowej fotogrametrii cyfrowej, produkować obrazy na bazie chmury punktów (co jest szybszą i często korzystniejszą opcją pod względem kosztów) lub łączyć te dwa podejścia, dążąc do optymalnego stosunku kosztów do jakości.

Każdy projekt wyceniamy indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę obiektów, które mają być mierzone, a także rodzaj i ilość oczekiwanych przez klienta opracowań. Nasze usługi  świadczymy w Polsce oraz wielu innych krajach. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, aby omówić szczegóły.

The post Ortofotoplany – czym są i jakie mają zastosowanie? appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Modelowanie 3D – na czym polega i jakie ma zastosowanie? https://wp.3deling.com/modelowanie-3d-na-czym-polega-i-jakie-ma-zastosowanie/ Mon, 24 Jul 2023 08:53:54 +0000 https://wp.3deling.com/?p=13846 Modelowanie 3D to proces, podczas którego przy pomocy odpowiedniego oprogramowania wykonywana jest cyfrowa prezentacja obiektów. Powstały w jego wyniku model 3D może mieć wiele formatów, które różnią się od siebie stopniem szczegółowości. Trójwymiarowe modele znajdują zastosowanie m.in.: w branży architektonicznej, budowlanej, rozwoju produktów, naukowej, medycznej czy filmowej. Dzięki narzędziom CAD powstają precyzyjne projekty, które są reprezentacją rzeczywistych obiektów lub […]

The post Modelowanie 3D – na czym polega i jakie ma zastosowanie? appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Modelowanie 3D to proces, podczas którego przy pomocy odpowiedniego oprogramowania wykonywana jest cyfrowa prezentacja obiektów. Powstały w jego wyniku model 3D może mieć wiele formatów, które różnią się od siebie stopniem szczegółowości. Trójwymiarowe modele znajdują zastosowanie m.in.: w branży architektonicznej, budowlanej, rozwoju produktów, naukowej, medycznej czy filmowej. Dzięki narzędziom CAD powstają precyzyjne projekty, które są reprezentacją rzeczywistych obiektów lub konstrukcji.

 

Podstawowe modele 3D

Modelowanie komputerowe pozwala na prezentowanie obiektów trójwymiarowych na różne sposoby. Podstawowe z nich to:

 • modele siatkowe (Mesh Models), nazywane też modelami poligonowymi. Składają się z połączonych wierzchołków (punktów), które tworzą strukturę siatkową. Ta siatka składa się z poligonów (takich jak trójkąty lub czworokąty), które razem tworzą powierzchnię 3D. Modele siatkowe są szeroko stosowane w grafice komputerowej, animacji, grach wideo i innych dziedzinach, które wymagają szybkiego renderowania. Jednym z ograniczeń modeli siatkowych jest to, że nie mają „wewnętrznej” struktury — są po prostu pustymi powłokami,
 • modele bryłowe (Solid Models), które reprezentują obiekty jako pełne bryły, a nie puste powłoki. To oznacza, że zawierają informacje o wewnętrznej strukturze obiektu, nie tylko o jego powierzchni. Modele bryłowe są często stosowane w inżynierii i projektowaniu produktów, gdzie szczegółowe informacje o wewnętrznej strukturze i właściwościach materiałowych obiektu mogą być kluczowe. Zazwyczaj są bardziej złożone i wymagają więcej mocy obliczeniowej do renderowania niż modele siatkowe.

Główna różnica między tymi modelami polega na tym, że siatkowe są używane do szybkiego renderowania obiektów, a bryłowe tam, gdzie potrzeba szczegółowych informacji o ich wewnętrznej strukturze.

 

Modelowanie 3D – na czym polega?

Proces modelowania 3D CAD polega na tworzeniu geometrycznych kształtów obiektów za pomocą różnych narzędzi i technik. Projektanci mogą tworzyć modele od podstaw, rysując geometryczne kształty, dodając szczegóły i tekstury oraz manipulując nimi w trójwymiarowym środowisku. Istnieje również możliwość importowania istniejących modeli z innych programów lub skanowania trójwymiarowego.

Modelowanie 3D stosuje się przy tworzeniu modeli za pomocą inżynierii odwrotnej, poprzez skanowanie laserowe. Inżynierowie, architekci czy projektanci, którzy się nim zajmują, mogą wykonywać wiele zmian w projekcie oraz zapisywać w trójwymiarze wszystkie etapy pracy. Usprawnia to cały proces projektowania.

Modele 3D są zapisywane w postaci siatki składających się z wieloboków trójkątnych i czworokątnych. Każdy trójwymiarowy obiekt powstaje z połączenia określonej liczby wieloboków. Wszelkie zmiany można z łatwością wprowadzić w programie 3D.

Oprogramowanie do modelowania 3D CAD jest szeroko dostępne i oferuje różnorodne narzędzia, takie jak modelowanie parametryczne, animacja, symulacje fizyczne, renderowanie wizualne itp. Najpopularniejsze programy do modelowania 3D to m.in.: Revit,  AutoCAD, SolidWorks, CATIA, Fusion 360 i wiele innych, z których każdy ma swoje specjalizacje i zastosowania. Skanowanie 3D CAD generuje chmurę punktów, która jest następnie przekształcana w model 3D CAD. Proces konwersji chmury punktów na model 3D jest nadal manualny, choć istnieją usprawnienia w tej dziedzinie. Model 3D CAD może być zapisany w różnych formatach, takich jak DGN, DWG, IFC.

Modelowanie 3D CAD niesie wiele korzyści. Pozwala projektantom wizualizować i analizować swoje pomysły, testować funkcjonalność i wydajność przed faktyczną produkcją. Możliwość dokładnego mierzenia i analizowania modeli w trzech wymiarach pozwala na uniknięcie błędów i usprawnienie procesu projektowania.

 

Modelowanie 3D – zastosowanie

Skaner 3D pozwala na skanowanie różnych obiektów, od budynków, statków i samolotów po mniejsze przedmioty, takie jak samochody czy nawet detale o rozmiarze paru milimetrów. Niektóre obiekty mogą być trudniejsze do zeskanowania, na przykład te zawierające elementy szklane. Usługa skanowania 3D jest popularnym rozwiązaniem w przypadku braku dokumentacji 3D i 2D danego obiektu.

Model 3D CAD znajduje zastosowanie w różnych pracach inżynierskich, takich jak tworzenie dokumentacji technicznej 2D, praca na bryłach lub powierzchniach, modyfikacja modeli 3D oraz dalsze wytwarzanie detali na większą skalę.

Wśród branż, w których wykorzystywane jest modelowanie 3D, można wyróżnić:

 • architekturę i budownictwo, gdzie pozwala na tworzenie dokładnych modeli budynków, wnętrz i krajobrazów, umożliwiających wizualizację projektu i analizę jego cech konstrukcyjnych. Ponadto, modele 3D CAD są wykorzystywane do generowania dokumentacji technicznej, tworzenia animacji prezentujących projekt oraz koordynacji działań różnych specjalistów,
 • inżynierię, gdzie używane jest do projektowania maszyn, urządzeń, konstrukcji i instalacji. Pozwala to na analizę wytrzymałościową, symulacje ruchu, sprawdzanie interferencji elementów oraz optymalizację konstrukcji przed produkcją,
 • projektowanie i wprowadzenie zmian w produktach, takich jak elektronika, samochody, sprzęt medyczny, narzędzia, urządzenia domowe itp. Projektanci mogą tworzyć precyzyjne modele, które pomagają w wizualizacji, analizie i testowaniu funkcjonalności produktu przed faktyczną produkcją.

 

Modelowanie 3D w ofercie firmy 3Deling

Oferujemy możliwość dostarczenia modeli 3D z realistycznymi teksturami pochodzącymi z wysokorozdzielczych zdjęć lub dopasowanie sztucznych faktur. Ta funkcja jest przydatna w różnych zastosowaniach architektonicznych i marketingowych. W jaki sposób tworzymy projekty modeli 3D? Przed wykonaniem modelu 3D, określamy z klientem poziom szczegółowości, na którym ma być przedstawiony finalny efekt. Pozwala nam to na oszacowanie czasu wykonania i podanie ceny usługi. Modelowanie 3D wiąże się z wieloma niuansami, a nasze długoletnie doświadczenie pozwala nam doskonale dopasować metody działania do oczekiwanego rezultatu, zaspokajając indywidualne potrzeby klienta.

Model CAD to tylko jedna część naszej szerokiej oferty. Dzięki doświadczeniu w generowaniu projektów opartych na chmurze punktów możemy również zaoferować modele BIM, modele MESH 3D, modele instalacji w programach takich jak PDMS, CADWORX i OPEN PLANT, a także wirtualną rzeczywistość 3D (VR).

W celu udostępniania i przeglądania danych ze skanowania oraz trójwymiarowych modeli oferujemy własny serwis internetowy – WebPano. Zachęcamy do kontaktu w celu dokładnego omówienia i wyceny zamawianej usługi.

The post Modelowanie 3D – na czym polega i jakie ma zastosowanie? appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Co to jest Model Mesh 3D i kiedy się go stosuje? https://wp.3deling.com/co-to-jest-model-mesh-3d-i-kiedy-sie-go-stosuje/ Thu, 22 Jun 2023 16:15:59 +0000 https://wp.3deling.com/?p=13781 Model 3D MESH to strukturalna reprezentacja trójwymiarowego obiektu składająca się z połączonych wielokątów. Jest jednym z opracowań, które mogą powstać na podstawie chmury punktów uzyskanej przez skanowanie laserowe, podobnie jak modele BIM, 3D, 2D czy ortofotoplany. Model MESH pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie geometrii obiektu wraz z jego detalami. Czym jest model MESH (siatkowy)? Model MESH to siatka 3D używana do opisu […]

The post Co to jest Model Mesh 3D i kiedy się go stosuje? appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Model 3D MESH to strukturalna reprezentacja trójwymiarowego obiektu składająca się z połączonych wielokątów. Jest jednym z opracowań, które mogą powstać na podstawie chmury punktów uzyskanej przez skanowanie laserowe, podobnie jak modele BIM, 3D, 2D czy ortofotoplany. Model MESH pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie geometrii obiektu wraz z jego detalami.

Czym jest model MESH (siatkowy)?

Model MESH to siatka 3D używana do opisu kształtu i geometrii obiektów w przestrzeni trójwymiarowej. Składa się z wierzchołków, krawędzi i ścian, które tworzą trójkąty lub czworokąty. Wierzchołki siatki są zdefiniowane przez ich współrzędne w trzech osiach – X, Y i Z. Poprzez łączenie tych wierzchołków tworzone są krawędzie i ściany, które określają kształt obiektu. Modele 3D w postaci siatki MESH są zapisywane jako wektorowa chmura punktów, gdzie krawędzie wielokątów są reprezentowane jako wektory.

Modele siatkowe mogą być pokryte realistycznymi teksturami. Precyzyjność odwzorowania powierzchni zależy od gęstości siatki wielokątów, dlatego ważne jest określenie rozmiaru poszczególnych z nich. Rozmiar pliku i poziom dokładności zależą od charakterystyki obiektu i wymagań klienta. Modele MESH 3D są jednym z możliwych produktów generowanych podczas procesu opracowywania danych ze skanowania laserowego. Podobnie jak pozostałe modele, są one tworzone bezpośrednio z chmury punktów. Skanowanie 3D to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia odwzorowanie prawidłowej geometrii obiektu. Wykonane za jego pomocą skany tworzą wirtualną kopię obiektu składającą się z siatki trójkątów.

Jakie zastosowania mają modele 3D MESH?

Model siatki 3D jest podstawową strukturą wykorzystywaną m.in.: w grafice komputerowej, modelowaniu 3D, animacji, renderowaniu i wielu innych dziedzinach związanych z przetwarzaniem obrazu. Przykładowymi aplikacjami modeli siatki 3D jest tworzenie realistycznych obiektów w grach komputerowych, animacjach filmowych, wizualizacji architektonicznych czy w medycynie, gdzie są wykorzystywane do modelowania anatomicznych struktur ciała.

Technologia siatki MESH jest szczególnie wykorzystywana w dziedzinie geodezji i kartografii. Wektorowe odwzorowywanie obiektów stosuje się tu w różnych kontekstach, takich jak: planowanie zagospodarowania terenów, wizualizacja obiektów zabytkowych, pomiar kubatury oraz inspekcja uszkodzeń powierzchni. Modele siatkowe, zwane również poligonalnymi, są szczególnie przydatne do odwzorowania nieregularnych przestrzeni. Znajdują zastosowanie w kopalniach górniczych, odkrywkach oraz podczas digitalizacji stanowisk archeologicznych.

Modele siatkowe pełnią istotną funkcję w tworzeniu dokumentacji obiektów zabytkowych, włączając w to: figury, rzeźby, detale architektoniczne lub całe budynki. W tym przypadku istotne jest odpowiednie teksturowanie i oddanie rzeczywistych kolorów, co ma znaczenie dla zachowania pierwotnego wyglądu zabytku. Są wykorzystywane w celu zachowania ich wirtualnej kopii, dokumentacji i analizy, jak również do rekonstrukcji i wirtualnej prezentacji w ramach badań i edukacji.

W architekturze i przemyśle budowlanym modele siatkowe 3D pozwalają na precyzyjne zmapowanie istniejących budynków i infrastruktury. Wykorzystuje się je do tworzenia dokładnych dokumentacji, analizy przestrzennej, planowania rozbudowy oraz do integracji danych z różnych źródeł.

Modele pozyskane zeskanowaniem obiektu fizycznego umożliwiają odwzorowanie jego geometrycznych i topologicznych właściwości. Można je wykorzystać do opracowania nowych projektów, naprawy lub modyfikacji istniejących części, lub do odtworzenia części, które nie są już dostępne.

W przemyśle produktowym modele 3D MESH skanowanych przedmiotów są wykorzystywane do: kontroli jakości, tworzenia form do produkcji, projektowania opakowań i prototypów, a także do analizy tolerancji i dopasowania części.

Ponadto modele siatkowe są powszechnie wykorzystywane do:

 • tworzenia szczegółowych wizualizacji w różnych dziedzinach,
 • obliczania mas ziemi i innych materiałów sypkich,
 • aranżacji przestrzeni,
 • zastosowań przemysłowych, takich jak tworzenie rzutów, przekrojów czy planowanie pomiarów elementów inwestycji o znaczeniu krytycznym,
 • pracy inżynierów z sektorów budowlanego, transportowego, logistycznego czy medycznego. Modele siatkowe umożliwiają im przeprowadzanie symulacji sprzętu na etapie projektowania i modernizacji, co ułatwia osiągnięcie optymalnych parametrów użytkowych.

Modele 3D w ofercie firmy 3Deling

Firma 3Deling oferuje profesjonalne usługi w zakresie naziemnego skanowania 3D. Obejmują dostarczanie chmur punktów w odcieniach szarości z rejestrowaną intensywnością oraz pomierzonymi barwami RGB w różnych formatach, takich jak .POD, .PCG, .RCS, .IMP, .PTX czy .ZFC. Na ich podstawie wykonujemy różnorodne opracowania, w tym modele 3D MESH. Aby umożliwić udostępnianie i przeglądanie tych danych, stworzyliśmy własną platformę internetową o nazwie WebPano.

Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie, biorąc pod uwagę cechy obiektów, które mają zostać zbadane, oraz oczekiwane przez klienta opracowania. Nasze usługi świadczymy zarówno w Polsce, jak i w wielu innych miejscach na świecie. Aby omówić zakres prac i poznać kosztorys, zapraszamy do kontaktu.

 

 

The post Co to jest Model Mesh 3D i kiedy się go stosuje? appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Co to jest chmura punktów i jakie ma zastosowania? https://wp.3deling.com/co-to-jest-chmura-punktow-i-jakie-ma-zastosowania/ Tue, 30 May 2023 14:13:01 +0000 https://wp.3deling.com/?p=13769 Chmura punktów to podstawowy produkt, jaki daje skaning laserowy. Służy jako baza do dalszych opracowań albo stanowi efekt sam w sobie. Może być też stworzona w sposób pośredni metodą pomiarów fotogrametrycznych. Jednak to skanowanie 3D jest szybkim i bezpośrednim sposobem na pobranie dokładnych trójwymiarowych danych z otoczenia. Dlatego jest obecnie powszechnie wykorzystywane przy inwentaryzacji budynków, […]

The post Co to jest chmura punktów i jakie ma zastosowania? appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Chmura punktów to podstawowy produkt, jaki daje skaning laserowy. Służy jako baza do dalszych opracowań albo stanowi efekt sam w sobie. Może być też stworzona w sposób pośredni metodą pomiarów fotogrametrycznych. Jednak to skanowanie 3D jest szybkim i bezpośrednim sposobem na pobranie dokładnych trójwymiarowych danych z otoczenia. Dlatego jest obecnie powszechnie wykorzystywane przy inwentaryzacji budynków, w architekturze, ochronie zabytków, a także obiektach przemysłowych.

Co to jest chmura punktów?

Chmura punktów to wielomilionowy zbiór wszystkich punktów, które zostały pozyskane podczas wykonywania skanowania obiektu. Dzięki temu tworzy trójwymiarowy model cyfrowy, który idealnie odzwierciedla jego kształt i rozmiar. Jest bardzo gęsta i wydaje się jednolitą powierzchnią, a poszczególne punkty widać dopiero w znacznym powiększeniu. Jej gęstość jest wypadkową ustawień i klasy skanera oraz odległości od skanowanego obiektu. Ta uzyskana w wyniku skaningu laserowego, w przeciwieństwie do powstałej w technologii fotogrametrii, jest metryczna bez wtórnego nadawania skali, dzięki czemu można na niej od razu wykonywać pomiary.

Point Cloud  umożliwia tworzenie cyfrowych modeli o wielu kształtach, w tym: kul, płaszczyzn, cylindrów i innych obiektów bryłowych. Może być zarejestrowana w wersji RGB z kolorami pozyskanymi ze zdjęć wykonanych skanerem 3D albo w odcieniach szarości z rejestracją intensywności odbicia wiązki lasera. Kolorowa chmura punktów ma bardziej realistyczny charakter, dlatego jest częściej wykorzystywana do wizualizacji.

Jakie korzyści daje skaning laserowy 3D?

Przy pomocy skanera 3D i właściwie dobranego oprogramowania, możliwe jest zdigitalizowanie każdego obiektu lub przedmiotu. Jedynym ograniczeniem mogą być przezroczyste elementy. Wykonana w ten sposób inwentaryzacja pozwala na szybkie uzyskanie dokładnej dokumentacji projektowej. Chmura punktów zawiera wszystkie niezbędne dane o obiekcie, w tym:

 • dokumentację w formie fotografii 360,
 • współrzędne umiejscawiające poszczególne punkty w przestrzeni,
 • barwy elementów odwzorowane zgodnie z indeksem RGB.

Wszystkie dane można otworzyć w programie CAD do dalszej obróbki, by uzyskać wysokiej jakości dokumentację techniczną albo model konstrukcji obiektu.

Przy wykorzystaniu chmury punktów możliwe jest więc stworzenie m.in.:

 • dokumentacji 2D i 3D podczas planowania architektonicznego lub urbanistycznego,
 • inwentaryzacji powykonawczych oraz podczas procesu budowlanego,
 • kalkulacji objętościowych oraz masowych,
 • detekcji kolizji, czyli doboru projektowanych elementów do rzeczywistych struktur,
 • archiwizacji informacji o budynkach,
 • bazy dokumentującej zabytki.

Jak widać, zapewnia ona znaczącą optymalizację procesu projektowania i dokumentowania.

Praktyczne zastosowania chmury punktów w skaningu laserowym

Modelowanie chmury punktów jest obecnie szeroko wykorzystywane w różnych branżach, przekładając się na ułatwienie i przyspieszenie pracy architektów, inżynierów i konstruktorów.

Chmura punktów 3D jest wykorzystywana, np. do:

 • do modernizacji instalacji technologicznych,
 • badania objętości mas ziemnych,
 • planowania urbanistycznego,
 • inżynierii odwrotnej,
 • monitoringu robót budowlanych,
 • pomiaru rzeźby terenu i mas ziemnych,
 • inwentaryzacji upraw rolnych i drzewostanów, by określić ich zasobność,
 • monitoringu obiektów podziemnych, w tym: wyrobisk, jaskiń czy chodników w kopalniach,
 • do pozyskiwania danych do tworzenia dokumentacji różnych obiektów,
 • do pozyskiwania danych na temat ubytków w budynkach.

Raz zgromadzone w chmurze szczegółowe dane mogą być wykorzystywane do wielu opracowań w różnych formatach, takich jak modele: BIM, 3D, MESH 3D,  ortofotoplany czy panoramy 360 stopni do wirtualnych spacerów.

Chmury punktów w ofercie 3Deling

Jesteśmy firmą zajmującą się głównie usługą skanowania obiektów przemysłowych, architektonicznych i zabytkowych. Oferujemy zarówno chmury w odcieniach szarości, jak i z pomierzonymi barwami RGB. Możemy je dostarczyć w jednym z poniższych formatów:

 • .POD – Pointools i Bentley format,
 • .PCG i RCS – AutoDesk formaty,
 • .IMP, PTX, – Leica  formaty,
 • .ZFC – Aveva,LFM Modeller format,
 • .PTS, XYZ – standard ASCII formaty,
 • E57, PTX otwarte formaty dla pojedynczego skanu.

W razie potrzeby zapewniamy naszym klientom obróbkę danych zgodnie z zapotrzebowaniem. Jeśli natomiast mają wiedzę i możliwości, by wykonać dalsze opracowania samodzielnie, mogą otrzymać od nas jedynie surowe dane w postaci chmury punktów. Każdy projekt wyceniamy indywidualnie, uwzględniając właściwości skanowanych obiektów oraz rodzaj opracowań wymaganych przez klienta. Jeśli są Państwo zainteresowani, zapraszamy do kontaktu w celu dokładnego omówienia zamawianej usługi.

Oferujemy też własny serwis internetowy – WebPano, na którym można udostępniać i przeglądać dane ze skanowania, w tym modele powstałe przy użyciu chmury.

 

The post Co to jest chmura punktów i jakie ma zastosowania? appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Cyfrowy bliźniak i jego rola w digitalizacji obiektów przemysłowych https://wp.3deling.com/cyfrowy-blizniak-i-jego-rola-w-digitalizacji-obiektow-przemyslowych/ Mon, 15 May 2023 09:30:44 +0000 https://wp.3deling.com/?p=13760 Podpowiadamy, czym jest Cyfrowy Bliźniak i do czego można go wykorzystać. To innowacyjne rozwiązanie pozwalające na połączenie świata wirtualnego i realnego jest już powszechnie stosowane w ramach Przemysłu 4.0. Jego zastosowanie usprawnia m.in. procesy produkcyjne, oszczędzając w ten sposób czas i środki finansowe. W 2019 roku idea Digital Twins została uznana za jedną z dziesięciu strategicznych […]

The post Cyfrowy bliźniak i jego rola w digitalizacji obiektów przemysłowych appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Podpowiadamy, czym jest Cyfrowy Bliźniak i do czego można go wykorzystać. To innowacyjne rozwiązanie pozwalające na połączenie świata wirtualnego i realnego jest już powszechnie stosowane w ramach Przemysłu 4.0. Jego zastosowanie usprawnia m.in. procesy produkcyjne, oszczędzając w ten sposób czas i środki finansowe. W 2019 roku idea Digital Twins została uznana za jedną z dziesięciu strategicznych technologii, usprawniających procesy w firmach.

Cyfrowy Bliźniak – co to takiego?

Cyfrowy Bliźniak (Digital Twin) to wirtualna reprezentacja rzeczywistego obiektu, która ma na celu optymalizację wykorzystania zasobów i podejmowanie decyzji biznesowych, takich jak: utrzymanie ruchu, rozbudowa, naprawy serwisowe czy sterowanie obiektami. Aby osiągnąć cel, konieczne jest połączenie czterech kluczowych komponentów.

 1. Pierwszy element to stworzenie modelu 3D, który można uzyskać poprzez skanowanie 3D obiektu, a następnie wykonanie i wykorzystanie powstałej dokumentacji. Inną opcją jest dostosowanie gotowego modelu 3D dostarczonego przed producenta wraz z maszyną lub linią produkcyjną.
 2. Drugi element to model matematyczny, który pozwala na odwzorowanie zachowania danego obiektu na podstawie informacji dotyczących parametrów pracy, właściwości fizycznych i charakterystyki zachowania.
 3. Trzeci element to łączność i przepływ informacji między obiektem wirtualnym a rzeczywistym, umożliwiający przeprowadzanie testów i korygowanie modelu matematycznego.
 4. Czwarty element to monitorowanie pracy rzeczywistego obiektu, umożliwiające wychwytywanie nieprawidłowości i interweniowanie w razie potrzeby.

Integracja tych elementów pozwala na efektywne zarządzanie urządzeniami w różnych obszarach, co przyczynia się do optymalizacji kosztów i zwiększenia wydajności całego przedsiębiorstwa.

Jak jest projektowana idea Cyfrowego Bliźniaka?

Obecnie technologia ta oparta jest na symulacjach, modelach matematycznych, sztucznej inteligencji (AI) i Internecie Rzeczy (IoT). W jej skład wchodzą trzy elementy:

 • fizyczny obiekt w przestrzeni rzeczywistej,
 • cyfrowy model w przestrzeni wirtualnej
 • połączenie między nimi.

Do stworzenia Cyfrowego Bliźniaka wykorzystuje się dwa główne rodzaje modeli:

 • oparte na własnościach i parametrach fizycznych obiektu, takie jak dane geometryczne, materiałowe i technologiczne, które są powszechne i wymagają wiedzy inżynierskiej,
 • oparte na analityce strumieni danych, algorytmach uczenia maszynowego i rozwiązaniach sztucznej inteligencji – elementach nowych z punktu widzenia klasycznej wiedzy, ale zyskujących na popularności i pozwalających na wykrywanie wzorców zachowań rzeczywistych obiektów.

Zastosowanie Digital Twin

Cyfrowy bliźniak stanowi ważny element czwartej rewolucji przemysłowej i jest wykorzystywany zarówno do projektowania pojedynczych przedmiotów, jak i skomplikowanych urządzeń. Dzięki cyfrowym modelom rzeczywistych przedmiotów można:

 • wizualizować dane procesowe w sposób przystępny dla odbiorców,
 • sprawdzać różne rozwiązania i wprowadzać zmiany w produktach,
 • testować prototypy urządzeń pod kątem funkcjonalności, wytrzymałości i oczekiwań użytkowników,
 • analizować błędy i niezgodności w koncepcjach projektowych oraz eliminować je już na wczesnym etapie projektu komercyjnego,
 • przeprowadzać szkolenie obsługi przed zbudowaniem urządzenia w fabryce.

Bliźniak cyfrowy sprawdza się m.in. w przemyśle motoryzacyjnym do budowy i projektowania aut czy linii technologicznych, a także w innych branżach, których produkty wymagają połączenia projektowania mechanicznego, materiałowego oraz elektrycznego. Swoim obszarem obejmuje kompletny cykl życia produktów, a wykorzystując dane z pracujących maszyn i urządzeń, przyczynia się do rozwoju i udoskonalania projektu.

Cyfrowa Fabryka w ofercie firmy 3Deling

Skanowanie laserowe daje inżynierom, architektom i konstruktorom nieograniczone możliwości, by tworzyć nowe i ulepszać już istniejące projekty. Firma 3Deling regularnie angażuje się w projekty związane z przemysłem. Proces digitalizacji zaczynamy się od dokładnego skanowania laserowego istniejącej konstrukcji oraz tworzenia dokumentacji powykonawczej. Współpracujemy z klientem na każdym etapie procesu projektowania, aż do weryfikacji, czy projekt odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy.

Jednak nie musi to być etap końcowy naszej współpracy. Oferujemy bardziej szerokie, innowacyjne rozwiązanie w postaci tzw. Cyfrowej Fabryki (Digital Plant). Jest to cyfrowa baza danych elementów instalacji, która zawiera informację przestrzenną, czyli model 3D razem ze szczegółowymi informacjami o każdym konkretnym elemencie instalacji. Dzięki temu nasi klienci dostają możliwość korzystania z zebranych informacji zarówno przy pojedynczym projekcie, jak i podczas procesu zarządzania instalacją.

Nasze modele Cyfrowych Bliźniaków możemy oferować na bazie istniejących formatów, takich jak PDS (Intergraph) lub PDMS (AVEVA. Dysponujemy też autorskim oprogramowaniem.

WebPano – platforma online do udostępniania i przeglądania modeli Cyfrowych Bliźniaków

Oferujemy własny serwis internetowy – WebPano, który umożliwia udostępnianie oraz przeglądanie danych ze skanowania, a także trójwymiarowych modeli. To dedykowana platforma webowa dla naszych Cyfrowych Bliźniaków. Korzystający z niej użytkownicy mogą m.in. dokonywać pomiarów czy tworzyć notatki, które są widoczne również dla innych wybranych użytkowników.

WebPano oferuje trzy tryby widoku:

 • panoramiczny z danymi skanowania,
 • orbita 3d,
 • spacer 3d z modelami 3d i hotspotami Pano.

Jest to narzędzie służące do komunikacji pomiędzy inżynierami z różnych branż w całym procesie projektowym. Dzięki niemu mogą omawiać, przeglądać i sprawdzać aktualną sytuację w projekcie nie ruszając się zza swojego biurka. Nie potrzebują do tego żadnych wtyczek, a jedynie dowolnej przeglądarki internetowej. Platforma WebPano pozwala znacznie ograniczyć osobiste wizyty w obiekcie, a korzystać z niej mogą z łatwością nawet mniej doświadczeni użytkownicy.

Jeśli są Państwo zainteresowani wykonaniem digitalizacji dowolnego projektu z branży przemysłowej, zapraszamy do kontaktu. Każdy projekt Cyfrowego Bliźniaka wyceniamy indywidualnie. Nasze usługi wykonujemy w Polsce i wielu innych krajach. Dzięki nim można zwiększyć efektywność, zmniejszyć koszty i zaoszczędzić czas podczas całego procesu zarządzania projektem.

The post Cyfrowy bliźniak i jego rola w digitalizacji obiektów przemysłowych appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
BIM – co to jest? Modelowanie informacji o budynku https://wp.3deling.com/bim-co-to-jest-modelowanie-informacji-o-budynku/ Fri, 05 May 2023 12:18:59 +0000 https://wp.3deling.com/?p=13739 BIM, czyli Building Information Modeling to technologia, która zrewolucjonizowała podejście do projektowania i realizacji inwestycji, a także do zarządzania nią. Sama nazwa funkcjonuje od początku tego wieku, wcześniej stosowano określenie BPM (Building Product Models). Modelowanie informacji o budynku wiąże się ze stworzeniem cyfrowego modelu inwestycji, dzięki któremu możliwy jest ciągły dostęp do informacji o projekcie […]

The post BIM – co to jest? Modelowanie informacji o budynku appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
BIM, czyli Building Information Modeling to technologia, która zrewolucjonizowała podejście do projektowania i realizacji inwestycji, a także do zarządzania nią. Sama nazwa funkcjonuje od początku tego wieku, wcześniej stosowano określenie BPM (Building Product Models). Modelowanie informacji o budynku wiąże się ze stworzeniem cyfrowego modelu inwestycji, dzięki któremu możliwy jest ciągły dostęp do informacji o projekcie i wszystkich jego kosztach. Można z niego korzystać na każdym etapie realizacji – koncepcji, budowy, a także zarządzania gotowym budynkiem.

Technologia BIM – co to jest?

Projektowanie BIM jest kompletnym procesem tworzenia informacji o powstającym budynku i zarządzania nimi. Technologia opiera się na cyfrowym modelu. Jest dostępna w chmurze i pozwala na integrację uporządkowanych wielobranżowych danych. Dzięki temu powstaje szczegółowa prezentacja obiektu na przestrzeni jego rozwoju.

Dla porównania, modele CAD 3D prezentują przestrzeń budynku, a model BIM umożliwia tworzenie bazy danych o obiekcie, dodając pewne informacje. Zdefiniowany zostaje tu każdy element – ściany, sufity, podłogi, okna itp.  Oprócz tego modele BIM zawierają tzw. MEP, czyli elementy instalacji, takie jak hydraulika, przewody elektryczne czy inne obiekty typu HVAC. Wszelkie przekroje, rysunki czy plany 2D są automatycznie generowane przy użyciu zdefiniowanej pozycji lub kierunku.

Technologia BIM wykracza więc poza geometryczną prezentację budynków i infrastruktury. Pozwala na uchwycenie zależności i charakterystycznych właściwości rzeczywistych elementów budynku.

Oprogramowanie do realizacji modelowania BIM

Sam BIM nie jest rozwiązaniem technicznym, a metodologią, która umożliwia korzystanie z tej technologii. Natomiast do jego realizacji powstało kilka programów. Główny z nich to Autodesk Revit – platforma programowa przeznaczona do ułatwiania procesu modelowania BIM, oparta na technice parametrycznego modelowania budynków. Koordynuje ona automatycznie wprowadzanie zmian do projektu i dokumentacji. Dzięki niej użytkownicy tworzą uporządkowany model z przechowywanymi w nim informacjami. Platforma Revit umożliwia np. wizualizację, a dzięki temu zrozumienie całej idei projetu, w tym współdziałania systemów i urządzeń w obiekcie.

Wśród innych używanych do metody BIM aplikacji można wymienić:

 • Bentley® AECOsim Building Designer,
 • ArchiCAD,
 • REVIT,
 • Vectorworks Architect.

Jakie korzyści daje wdrożenie technologii BIM?

Building Information Modeling jest ważnym elementem cyfrowej transformacji w branżach budowlanej, inżynieryjnej i architektonicznej. Zespoły projektowe i konstrukcyjne wykorzystują go do uzyskania jak najefektywniejszych rezultatów. Dzięki niemu specjaliści z różnych branż mogą pracować nad projektem od początku, np. architekt modeluje budynek w 3D i przekazuje model instalatorowi i konstruktorowi. Wszystkie zmiany pojawiające się na wczesnym etapie prac są uwzględniane w projektowaniu. Wpływa to na ograniczenie ich kosztów.

Technologia BIM wspiera więc tworzenie informacji, a następnie zarządzanie nimi w całym cyklu rozwojowym projektów architektonicznych, inżynieryjnych i budowlanych. Powstaje kompletna wielobranżowa dokumentacja zebrana we wspólnym zestawie danych. Dostęp do niej jest możliwy przez różne reprezentacje, m.in.: 3D, 2D czy tabele. Jest to o wiele lepszy i wygodniejszy sposób niż przy tradycyjnych metodach projektowania komputerowego.

Modelowanie BIM to duże ułatwienie dla wszystkich osób tworzących obiekt. Daje możliwość analizy wielu danych, np. dodając współrzędne geograficzne położenia budynku, można przeanalizować jego nasłonecznienie o różnych porach roku czy dnia i wybrać najlepsze usytuowanie. Podobne symulacje różnych wersji projektu można wykonać bardzo szybko, a ich efektem jest skrócenie czasu projektowania i eliminacja błędów. Praca na wspólnym modelu pozwala wszystkim realizatorom projektu dokładnie sprawdzić szczegóły techniczne planowanej inwestycji.

Wśród zalet korzystania z BIM można wymienić:

 • mniejszą liczbę błędów i niedopatrzeń w dokumentacji,
 • mniej poprawek projektowych,
 • niższe koszty budowy, w tym przedmiarowania i kosztorysowania, projektowania architektonicznego czy branżowego,
 • skrócenie czasu realizacji inwestycji,
 • ograniczenie odpadów,
 • mniejsze ryzyko niezadowolenia ze strony zleceniodawcy.

Modele BIM w ofercie firmy 3Deling

Metoda BIM poprzez modelowanie i symulacje rzeczywistości w jej cyfrowym odpowiedniku daje nieskończone możliwości analizy danych i prezentacji. Zapewnia też stały dostęp do aktualnych informacji o wszystkich elementach obiektu, w tym kubatury, powierzchni, zużycia materiałów czy kosztów. Możliwość cyfrowego przetestowania różnych wariantów sprzyja znajdowaniu kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań.

Firma 3Deling wykonuje profesjonalne naziemne skanowanie 3D, którego wynikiem jest powstanie chmury punktów z ogromną ilością, bardzo szczegółowych danych. Na ich podstawie możemy wykonać wiele opracowań, w tym modele 3D CAD oraz modele BIM. Aby zapewnić późniejszą bezproblemową wymianę danych między różnymi formatami BIM, tworzymy natywne modele w najpopularniejszych formatach Revit, AECOSim i ArchiCAD.

Każdy projekt modelu BIM wyceniamy indywidualnie, na podstawie oczekiwanego przez klientów poziomu szczegółowości. Jeśli chcą Państwo zamówić usługę, zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

The post BIM – co to jest? Modelowanie informacji o budynku appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>
Skaning laserowy – zasada działania, zastosowanie https://wp.3deling.com/skaning-laserowy-zasada-dzialania-zastosowanie/ Tue, 07 Mar 2023 12:14:39 +0000 https://wp.3deling.com/?p=13161 Skaning laserowy, jego zastosowanie i możliwości wzbudzają rosnące zainteresowanie wśród przedstawicieli wielu branż...

The post Skaning laserowy – zasada działania, zastosowanie appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>

Skaning laserowy, jego zastosowanie i możliwości wzbudzają rosnące zainteresowanie wśród przedstawicieli wielu branż, np.: geodezyjnej, architektonicznej, budowlanej i wielu innych, w których znacznie ułatwia pracę. Jest jedną z najnowszych technologii służących do pozyskiwania informacji geoprzestrzennych.

Jego historia zaczęła się w latach dziewięćdziesiątych zeszłego wieku, kiedy powstał system LiDAR (Light Detection and Ranging). Obejmował on urządzenia montowane wyłącznie na statkach powietrznych. Przełomowym momentem był rok 1998, gdy firma Zoller+Fröhlich wyprodukowała pierwszy skaner umożliwiający naziemny skaning laserowy.

Jak działa naziemny skaner laserowy?

Zasada działania naziemnego skanera laserowego polega na pomiarze kąta oraz odległości między nim a badanym celem. Dzięki temu wyznaczane są współrzędne xyz, które tworzą tzw. chmurę punktów. Urządzenie mierzy odległości od obiektów, wysyłając w ich kierunku wiązki świetlne o zakresie bliskim podczerwieni. Wysyłane fale o określonej długości odbijają się od celu i wracają do skanera. Każde z odbić jest rejestrowane, a jego punktowi są przypisywane współrzędne 3d, z których powstaje chmura punktów opisująca powierzchnię badanego obiektu.

Podczas pracy w terenie współrzędne xyz są przypisane do danego punktu odbicia w układzie lokalnym urządzenia, a potem w układzie docelowym współrzędnych geodezyjnych prostokątnych płaskich. Skanery naziemne mogą posiadać także sensor optyczny, wbudowany lub występujący jako zewnętrzny aparat fotograficzny. Rejestrują wtedy również składowe RGB modelu przestrzennego barw każdego punktu, gdzie:

 • R, czyli red to barwa czerwona,
 • G, czyli green — zielona,
 • B, czyli blue — niebieska.

Takie dane znajdują wiele zastosowań, np. do uzyskania informacji o kolorystyce zabytkowych budynków podczas inwentaryzacji architektonicznej 3D.

Zalety naziemnego skaningu laserowego

Skanowanie 3D umożliwia szybkie i precyzyjne wykonywanie pomiarów obiektów i innych celów, które nie byłoby możliwe przy użyciu tradycyjnych metod. Otoczenie jest tu odwzorowywane z dokładnością do 2 mm, a skanery mogą zmierzyć nawet 2 mln punktów w ciągu sekundy! Chmury punktów z pozyskanymi danymi mogą być importowane do różnych oprogramowań i wykorzystywane do modelowania, analiz czy wektoryzacji.

Chmura punktów pozwala zebrać ogromną ilość, bardzo szczegółowych danych. a raz wykonany skaning laserowy, stworzyć w zależności od potrzeb wiele różnych opracowań, m.in.:

 • modele 3D CAD,
 • modele BIM,
 • modele MESH 3D,
 • panoramy 360 stopni do wirtualnych spacerów 3D,
 • ortofotoplany, czyli obrazy metryczne, np. obiektów zabytkowych,
 • dokumentacje 2D CAD (przekroje, rzuty, rysunki elewacji),
 • modele instalacji,
 • pomiary objętości,
 • badania deformacji,
 • wykrywanie kolizji.

Skaning laserowy — zastosowanie

Skaner laserowy dzięki swojej zasadzie działania jest wykorzystywany do skomplikowanych pomiarów, wymagających optymalnej dokładności, której nie można osiągnąć tradycyjnymi metodami, np. przy pomiarach i projektowaniu instalacji przemysłowych czy przy pracach podziemnych.

Technologia skaningu laserowego jest szeroko wykorzystywana w geodezji naziemnej, m.in. do:

 • sprawdzenia, inwentaryzacji, budowy czy przebudowy obiektów budowlanych, takich jak: drogi, linie kolejowe, wiadukty, czy estakady,
 • inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej zabytków,
 • inwentaryzacji budynków przemysłowych i infrastruktury technicznej,
 • monitoringu robót budowlanych,
 • monitoringu obiektów podziemnych, takich jak: wyrobiska, jaskinie czy chodniki w kopalniach,
 • pomiaru rzeźby terenu i mas ziemnych,
 • inwentaryzacji upraw rolnych i drzewostanów dla określenia ich zasobności.

Wykorzystanie tej metody do inwentaryzacji budynków pozwala na wykonanie dokładnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, która służyć może potem do planowania ich przebudowy, rozbudowy, remontu czy konserwacji. Skanowanie 3D jest szczególnie przydatne przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych, tworząc przy okazji ich cyfrowe kopie.

Skaning laserowy służy także do weryfikacji niepełnej lub zawierającej błędy dokumentacji obiektu budowlanego. W technologii BIM może też być wparciem dla nadzoru inwestorskiego.

Skaning laserowy w ofercie firmy 3Deling

Zastosowanie skaningu laserowego jest konkurencyjną metodą dla fotogrametrycznych pomiarów naziemnych, których proces opracowania jest kosztowny i długotrwały. Technologia ta sprawdza się doskonale w przemyśle, architekturze, ochronie zabytków i planowaniu przestrzennym, gdzie ułatwia pracę inżynierom, projektantom oraz architektom.

Jeśli poszukują Państwo profesjonalnej usługi naziemnego skanowania 3D, polecamy naszą ofertę. Dostarczamy chmury punktów zarówno w odcieniach szarości z rejestracją intensywności, jak i z pomierzonymi barwami RGB w różnych formatach, m.in.: .POD, .PCG and RCS, .IMP, .PTX, czy .ZFC.  Oferujemy też własny serwis internetowy – WebPano, na którym można udostępniać i przeglądać dane ze skanowania, w tym modele 3D.

Każdy projekt wyceniamy indywidualnie, biorąc pod uwagę właściwości obiektów, które mają być mierzone oraz oczekiwanych przez klienta opracowań. Skaning laserowy 3D wykonujemy w Polsce i wielu innych miejscach na świecie. W celu dokładnego omówienia zamawianej usługi zapraszamy do kontaktu.

The post Skaning laserowy – zasada działania, zastosowanie appeared first on 3Deling - Eksperci w skanowaniu laserowym 3D i przetwarzaniu chmury punktów.

]]>